ยากับคุณ สืบค้นไว อุ่นใจเมื่อใช้ยา


โครงการตู้ยาโรงเรียน Yaandyou on the App Store - iTunes - Apple Yaandyou on the Google Play - Android
QR Ya&You My Yaandyou on the App Store - iTunes - Apple My Yaandyou on the Google Play - Android
     
  • รอบรู้เรื่องยา

    รอบรู้เรื่องยา

    การเก็บยาและคุณภาพยา
    ยาตามกลุ่มโรคและอาการ
    ยาสมุนไพร

    อ่านทั้งหมด

  • รอบรู้เรื่องโรค

    รอบรู้เรื่องโรค

    ความดันโลหิตสูง
    ภูมิแพ้ หอบหืด
    สิว ฝ้า โรคผิวหนัง

    อ่านทั้งหมด

  • รอบรู้สุขภาพ

    รอบรู้สุขภาพ

    บทความโภชนาการ    อ่านทั้งหมด

  • ห้องมัลติมีเดีย

    ห้องมัลติมีเดีย

    ห้องรอบรู้เรื่องยา
    ห้องรอบรู้เรื่องโรค
    ห้องสุขภาพตามเพศและวัย

    อ่านทั้งหมด

  • nectec
  • phared
  • โครงการตู้ยาเพื่อน้อง ๓ จังหวัดชายแดนใต้
  • แผนที่ร้านยา

เข้าสู่เว็บไซต์