ก่อนบดยา

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ 

ก่อนบดยาหรือหักยาโปรดปรึกษาเภสัชกรก่อนนะจ๊ะ

 

บางคน ไม่ชอบกินยาเม็ดใหญ่ๆ จึงหักยา หรือไม่ก็บดยาผสมกับเครื่องดื่มต่าง ๆ

               การทำแบบนี้ บางครั้งเป็นการทำลายยา ส่งผลให้ยาไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ตามที่ต้องการ มีกรณีหนึ่ง ที่ผู้ป่วยนิยมหักยา คือ กรณีที่ต้องใช้ยาขนาดสูง และต้องการประหยัดค่ายา เช่น

               ผู้ป่วยที่ใช้ยา 10 มิลลิกรัม อาจเลือกใช้ขนาด 20 มิลลิกรัม แล้วหักครึ่งเม็ด เพื่อเป็นการประหยัดค่ายา

แต่ถ้าไม่จำเป็น แนะนำให้ซื้อขนาด 10 มิลลิกรัมไปเลย เพราะในเม็ดยาเม็ดหนึ่งนั้น อาจมีการกระจายของตัวยาไม่สม่ำเสมอ เช่น ซีกหนึ่งมีตัวยามาก อีกซีกมีตัวยาน้อย

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และเภสัชกรว่า โรคที่เป็นและยาที่ใช้อยู่นั้น สมควรจะหักเม็ดยาหรือไม่

 

ทำไมถึงห้ามบดยาหรือหักยา ?

 ส่วนการผสมยากับน้ำผลไม้ หรือนม

               มีข้อพึงระวังคือ ยาบางตัว เช่นยาปฏิชีวะนะ จะไปจับกับนม ทำให้ยามีฤทธิ์น้อยลง 

              ด้วยเหตุผลทั้งหมด จึงควรสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกรก่อน ว่ายาที่กำลังใช้อยู่สามารถบดและหักได้หรือไม่ค่ะ