การรักษามะเร็งเต้านม

 เนื้องอกและมะเร็ง 

               การรักษามะเร็งเต้านมจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านม และมะเร็งลุกลามไปมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้อายุของผู้ป่วย ภาวะหมดประจำเดือนและสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยดีมาก น้อยขนาดไหน ก็จะเป็นสิ่งที่แพทย์ผู้รักษาจะต้องประเมินดูว่าแนวทางการรักษาในผู้ป่วยราย นั้น ๆ ควรให้การรักษาอย่างไร

 

สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมมี 4 วิธีด้วยกัน คือ

  1. การผ่าตัด
  2. การรักษาโดยการฉายแสง
  3. การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัด
  4. การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน

               แพทย์ ผู้รักษาอาจพิจารณาใช้วิธีเดียว หรือหลายวิธีร่วมกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการรักษาของแพทย์ผู้นั้น

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...