เขย่าขวดก่อนรินยา?.คุณทำแล้วหรือยัง?

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ 

    

      หลาย ๆ ครั้งที่ยาที่คุณๆได้รับเป็นยาน้ำ และบนขวดมักมีฉลากติดไว้ว่า "เขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา" แต่ทราบหรือไม่ว่าการเขย่าขวดก่อนใช้ยานั้นมีความสำคัญอย่างไร

                ยาน้ำชนิดที่ต้องเขย่าขวด เช่น ยาแขวนตะกอน ยาผงแห้งผสมน้ำก่อนรับประทาน ที่มีผงยากระจายตัวในน้ำกระสายยา หรือของเหลว นั้นเอง

        การเขย่าขวดยาก่อนรินยาทุกครั้งจะทำให้ตัวยาที่อยู่ในยาน้ำมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ เมื่อรินยามาใช้คุณก็จะได้รับยาในขนาดที่ถูกต้อง และเท่า ๆ กันทุกครั้งที่ใช้ยา แต่หากละเลยไม่เขย่าขวดก่อน ตัวยาจะลงไปนอนก้นอยู่ที่ก้นขวด ดังนั้นเมื่อรินยาในครั้งแรก ๆ จะมีตัวยาน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ทำให้รักษาโรคไม่หาย จนเมื่อรินยาในช่วงหลัง ๆ ตัวยาที่นอนก้นจะมีความเข้มข้นมาก ทำให้คุณได้รับยาในขนาดที่สูงกว่าที่ควรจะได้รับและอาจเกิดอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาด ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงถึงชีวิตได้  หากไม่แน่ใจว่าเป็นยาน้ำชนิดที่ต้องเขย่าขวดหรือไม่ เพียงแค่พลิกอ่านฉลากยาทุกครั้งจะพบคำว่า  "เขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา" นะคะ

        แต่ในกรณีที่เขย่าขวดยาแล้ว ยังพบการเกาะกันเป็นก้อนแข็งอยู่ บริเวณก้นขวดยา หรือกลิ่น สี รสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม ยานี้อาจจะเสื่อมคุ่ณภาพ หรือหมดอายุ ไม่ควรใช้ยานี้แล้ว หากมีข้อสงสัยการใช้ยาโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะ

          เห็นหรือไม่ค่ะว่าขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาได้ค่ะ