ทำไมต้องกินยาปฏิชีวนะจนหมด หรือ ครบตามที่แพทย์สั่ง

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

          ยาปฏิชีวนะ หรือที่มักเรียกกันว่ายาแก้อักเสบ หรือ ยาฆ่าเชื้อ เป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่คนไข้มักจะได้รับ และทุกครั้งจะต้องได้รับคำแนะนำว่า "ให้รับประทานยาติดต่อกันจนกว่ายาจะหมด" แต่ทำไมเราต้องกินยาปฏิชีวนะให้หมดด้วย และหากกินไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้น

          โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะไป 2-3 วัน อาการป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรับประทานยาติดต่อกันจนหมด ใช้ยาตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และห้ามหยุดยาเองเป็นอันขาด เพราะหากหยุดยาเองก่อนครบกำหนดเมื่ออาการป่วยดีขึ้นแล้ว จะทำให้เชื้อโรคถูกทำลายไม่หมด และจะเติบโตขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อท่านหยุดยา ซึ่งในระยะหลังนี้เชื้อจะต่อสู้กับยาได้ดีขึ้นและทำให้โรคไม่หาย หรือทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะครั้งถัดๆไปไม่ได้ผล ซึ่งเรียกว่า เชื้อดื้อยา ดังนั้นจึงสำคัญมากในการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างเคร่งครัดนะคะ