ทำไมต้องกินยาปฏิชีวนะจนหมด หรือ ครบตามที่แพทย์สั่ง

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

          ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาฆ่าเชื้อ เป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่คนไข้มักจะได้รับ และทุกครั้งจะต้องได้รับคำแนะนำว่า "ให้รับประทานยาติดต่อกันจนกว่ายาจะหมด" แต่ทำไมเราต้องกินยาปฏิชีวนะให้หมดด้วย และหากกินไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้น

           ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ มีหลายชนิด โดยยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา แต่ไม่ครอบคลุมเชื้อไวรัส ซึ่งแพทย์เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของชนิดยากับโรค และระยะเวลาที่ต้องรับประทานยา โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะไป 2-3 วัน อาการป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรับประทานยาติดต่อกันจนหมด ใช้ยาตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และห้ามหยุดยาเองเป็นอันขาด เพราะหากหยุดยาเองก่อนครบกำหนดเมื่ออาการป่วยดีขึ้นแล้ว จะทำให้เชื้อโรคถูกทำลายไม่หมด และจะเติบโตขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อท่านหยุดยา ซึ่งในระยะหลังนี้เชื้อจะต่อสู้กับยาได้ดีขึ้นและทำให้โรคไม่หาย หรือทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะครั้งถัดๆไปไม่ได้ผล ซึ่งเรียกว่า เชื้อดื้อยา ดังนั้นจึงสำคัญมากในการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างเคร่งครัดนะคะ

       ยกเว้นในกรณีการแพ้ยา นั้นคือ หากท่านทานยา พบอาการผิดปกติเช่น ผื่นขึ้นตามตัว แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เกิดขึ้น แม้ว่ายาจะยังไม่หมดตามแพทย์สั่งก็ตาม ให้หยุดยาได้และนำยามาพบแพทย์และเภสัชกรทันที โดยไม่ต้องรอวันที่แพทย์นัดหรือยาหมดแต่อย่างใด