น้ำเกลือล้างจมูก

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคหู คอ จมูก 

          หลาย ๆ ครั้งเมื่อเป็นหวัด คุณหมอจะสั่งน้ำเกลือให้ใช้สำหรับล้างจมูกร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อลดอาการคัดมูก หรือ คันจมูก หรือทำให้โพรงจมูกสะอาดก่อนที่จะพ่นยาเพื่อให้ยาพ่นจมูกออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

วิธีการใช้น้ำเกลือในการล้างจมูก

 

          เทน้ำเกลือใส่ถ้วยหรือแก้วที่เตรียมไว้ แล้วใช้กระบอกฉีดยาแบบไม่มีเข็มดูดน้ำเกลือจากในถ้วยจนเต็มกระบอกฉีดยา

 1. กรณีเป็นเด็กเล็ก
  • หากเด็กเล็กสามารถสั่งน้ำมูกเองไม่ได้ เพื่อป้องกันการสำลักให้เด็กนอนในท่าที่ศีรษะสูงกว่าตัวพอสมควร

  • หากเด็กเล็กสามารถสั่งน้ำมูกเองได้แล้ว ให้เด็กนั่งหรือยืนแล้วแหงนหน้าเล็กน้อย หรือ อาจให้ก้มหน้าหากกลัวเด็กสำลัก

  • ใช้ปลายกระบอกฉีดยาที่ดูดน้ำเกลือไว้แล้วสอดเข้าไปในรูจมูก ให้ปลายของกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบน

  • กดปลายกระบอกฉีดยาช้าๆ ให้น้ำเกลือเข้าไปในรูจมูก ครั้งละประมาณ 0.5 - 1 ซีซี

  • ใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกในจมูกออกให้หมด หรือ ให้เด็กสั่งน้ำมูกออก

  • ทำซ้ำหลายๆครั้งจนภายในรูจมูกไม่มีน้ำมูก

 2. กรณีเป็นเด็กโต
  • ให้เด็กก้มหน้าเล็กน้อยและเอนศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย

  • ใช้ปลายกระบอกฉีดยาที่ดูดน้ำเกลือไว้แล้วสอดเข้าไปในรูจมูก ให้ปลายของกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบน

  • กดปลายกระบอกฉีดยาช้า ๆ ให้น้ำเกลือเข้าไปในรูจมูก ครั้งละประมาณ 5 - 10 ซีซี

  • ใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกในจมูกออกให้หมด หรือ ให้เด็กสั่งน้ำมูกออก

  • ทำซ้ำหลายๆครั้งจนภายในรูจมูกไม่มีน้ำมูก

 • อย่าลืมทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ล้างจมูกหลังใช้งานทุกครั้ง สำคัญเพื่อป้องกันเชื้อโรค และผึ่งให้แห้ง

 • ขวดน้ำเกลือล้างจมูกไม่ควรใช้ขวดใหญ่จนเกินไป หากเก็บไว้นานเกินไปปอาจจะทำให้เชื้อโรคสะสมได้ โดยทั่วไปขวดละ 100 ซีซี