ยาป้ายตา

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคตาและการมองเห็น 

วิธีใช้ยาป้ายตา

  1. หากมีขี้ตา ให้ใช้กระดาษสะอาดซับออกก่อนป้ายยา

  2. ล้างมือให้สะอาด เปิดฝาหลอดยา หากใช้ครั้งแรก ให้บีบยาทิ้งไปเล็กน้อย

  3. นอนหรือนั่งเงยหน้าขึ้นใช้ปลายนิ้วดึงหนังตาล่างลง ให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตามองด้านบน

  4. บีบยาลงในกระพุ้ง ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสตา หรือสิ่งอื่นๆ

  5. หลับตาประมาณ 2 นาที อาจคลึงตาเบา  ๆ

  6. ถ้าต้องหยอดยาร่วมกับป้ายยา ควรใช้ยาหยอดก่อน แล้วเว้นระยะให้ห่างกันประมาณ 5 นาที จึงป้ายตา

  7. ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ยา


***สามารถใช้ได้เพียง 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก และห้ามใช้ยาป้ายตาร่วมกับผู้อื่น***