ยาพ่นจมูก

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคหู คอ จมูก 

วิธีใช้ยาพ่นจมูก

  1. สั่งน้ำมูก, เช็ดทำความสะอาดในโพรงจมูก และล้างมือให้สะอาด

  2. เขย่าขวดยาพ่นจมูก เปิดฝาครอบออก สำหรับการใช้ครั้งแรกหรือเว้นจากการใช้ครั้งก่อนเป็นเวลานาน ให้กดพ่นยาทิ้งไป 6-7 ครั้ง จนได้ละอองยาที่สม่ำเสมอ

  3. กดรูจมูกข้างหนึ่ง ก้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อย จับขวดยาตั้งขึ้น สอดเข้าไปในรูจมูกอีกข้าง ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับผนังโพรงจมูก

  4. พ่นยาเข้าในรูจมูก พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ ทำซ้ำเช่นเดิมกับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง

  5. หลังจากการใช้งาน เช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษ และปิดฝาขวดให้สนิท