ยาสูดพ่นทางปาก

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคหู คอ จมูก 

วิธีใช้ยาสูดพ่นทางปาก

  1. เขย่ากระบอกยาในแนวตั้ง และเปิดฝากระบอกยาออก

  2. หายใจออกจนสุด ใช้ริมฝีปากครอบปลายกระบอกยา

  3. กดพ่นยา พร้อมกับหายใจเข้าทางปากอย่างช้า ๆ ลึก ๆ จากนั้นกลั้นลมหายใจไว้ประมาณ 10 วินาที จึงผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ ทางจมูก

  4. หากต้องพ่นยาซ้ำ ให้พ่นห่างกัน 1-2 นาที

  5. ทำความสะอาดปากกระบอกยาด้วยกระดาษหลังใช้


***ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด หลังจากพ่นยาทุกครั้ง***