ยาหยอดจมูก

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคหู คอ จมูก 

วิธีใช้ยาหยอดจมูก

  1. สั่งน้ำมูกและเช็ดทำความสะอาดในโพรงจมูก แล้วล้างมือให้สะอาด

  2. นั่งเงยหน้า หรือนอนราบ ใช้หมอนหนุนไหล่

  3. สอดหลอดหยดเข้าไปในรูจมูก พยายามให้ปลายหลอดสัมผัสโพรงจมูกให้น้อยที่สุด

  4. หยดยาเท่ากับที่กำหนด และอยู่ในท่าเดิมประมาณ 5 นาที

  5. เช็ดปลายหลอดหยด และ ล้างมือให้สะอาด