ยาหยอดตา

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคตาและการมองเห็น 

วิธีใช้ยาหยอดตา

  1. ล้างมือให้สะอาด

  2. เปิดฝาขวดยา นอนหรือนั่งเงยหน้าขึ้น

  3. ใช้ปลายนิ้วดึงหนังตาล่างลง ให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตามองด้านบน

  4. หยอดยาตามจำนวนที่กำหนดลงในกระพุ้ง ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสตา ขนตา มือ หรือสิ่งใด ๆ

  5. หลับตาประมาณ 1 นาที

  6. หากต้องหยอดยาหลายชนิด ควรเว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 5 นาที

  7. ล้างมือให้สะอาด หลังหยอดยา


***สามารถใช้ได้เพียง 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก และห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น***