ยาหยอดหู

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคหู คอ จมูก 

วิธีใช้ยาหยอดหู

  1. ล้างมือให้สะอาด

  2. กำขวดยาที่จะหยอดหูไว้ในอุ้งมือประมาณ 5 นาที เพื่อให้ยามีอุณหภูมิเท่ากับร่างกาย

  3. เอียงศีรษะให้หูข้างที่จะหยอดยา อยู่ด้านบน ดึงใบหูให้เอนขึ้นไปทางด้านหลัง (ถ้าเป็นเด็กให้ดึง เอนลงไปทางด้านหลัง)

  4. หยอดยาเข้าไปในรูหู ตามจำนวนที่กำหนด ระวังอย่าให้ปลายหลอดโดนช่องหู หรือใบหู

  5. เอียงศีรษะในท่าเดิมประมาณ 5 นาที

  6. ปิดฝาขวดยา และล้างมือให้สะอาด