ยาเหน็บช่องคลอด

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ 

การใช้ยาเหน็บช่องคลอด

          ยาเหน็บช่องคลอด เป็นเม็ดยาแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวยาฆ่าเชื้อรา และเชื้ออื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการตกขาว

วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอด

  1. หากต้องการปัสสาวะ ให้ปัสสาวะก่อนใช้ยา

  2. ล้างมือให้สะอาด

  3. ฉีกกระดาษตะกั่วที่หุ้มแท่งยาออก นำแท่งยาผ่านน้ำสะอาดแล้วหยิบขึ้นทันที เพื่อให้เม็ดยาลื่น

  4. นอนหงาย หรือ นั่งชันเข่าทั้งสองข้าง

  5. สอดแท่งยาเข้าไปในช่องคลอด โดยสอดปลายด้านมนเข้าไปก่อน ดันเม็ดยาเข้าไปให้ลึกจนหมดแท่ง

  6. นอนนิ่ง ๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อให้ยาละลายหมด แล้วล้างมือให้สะอาดหลังใช้ยา

  7. หากแพทย์สั่งให้ใช้ยามากกว่า 1 วัน ต้องใช้ยาติดต่อกันตามแพทย์สั่ง จนหมด