หมากฝรั่งนิโคติน

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ 

การใช้หมากฝรั่งนิโคติน

          หมากฝรั่งนิโคติน ใช้ทดแทนนิโคตินที่มีในบุหรี่ เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น

 

คำแนะนำก่อนใช้ :

  1. หยุดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด

  2. งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด เช่น กาแฟ น้ำส้ม น้ำอัดลม ก่อนใช้ยา 15 นาที เพราะทำให้การดูดซึมนิโคตินลดลง


วิธีการใช้หมากฝรั่งนิโคติน :

  1. เคี้ยวหมากฝรั่งทีละ 1 ชิ้น โดยเคี้ยวช้า ๆ จนรู้สึกมีรสเผ็ดซ่าจึงหยุดเคี้ยว และอมหมากฝรั่งไว้ระหว่างกระพุ้งแก้มและเหงือก เมื่อรสซ่าหายไป จึงเคี้ยวใหม่ และเปลี่ยนบริเวณที่อมไปเรื่อย ๆ เพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุในช่องปาก

  2. เมื่อครบ 30 นาที จึงคายหมากฝรั่งทิ้ง โดยต้องห่อเศษหมากฝรั่งให้มิดชิด เนื่องจากยังมีนิโคตินเหลืออยู่

  3. หากเกิดอาการแสบยอดอก หรือสะอึก ให้เคี้ยวช้าหมากฝรั่งช้าลงกว่าเดิม