ยาเหน็บทวาร

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ 

การใช้ยาเหน็บทวาร

          ยาเหน็บทวาร เป็นยาขี้ผึ้ง ซึ่งทำเป็นแท่งและจะอ่อนตัวในอุณหภูมิร่างกาย ดังนั้นก่อนใช้ยา จึงต้องเก็บยาเหน็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา และนำออกมาเมื่อจะใช้

 

วิธีใช้ยาเหน็บทวาร

  1. หากปวดอุจจาระให้ ถ่ายอุจจาระและล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยา

  2. ฉีกพลาสติกที่หุ้มแท่งยาออก

  3. นั่งยอง หรือนอนตะแคง ให้ขาข้างที่ถูกทับเหยียดตรง และงอขาด้านบน

  4. สอดส่วนมนของแท่งยาเข้าไปในช่องทวารหนัก ดันแท่งยาเข้าไปจนหมดแท่ง และนั่งหรือนอนนิ่งๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อให้ยาละลายหมด

  5. ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ยา