ยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อ) ของแม่ดิฉันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อย ยังสามารถทานได้ไหม

 การเก็บยาและคุณภาพยา 

ยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อ) ของแม่ดิฉันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อย ยังสามารถทานได้ไหม
    การเก็บรักษายาเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วน ที่ไม่ควรละเลย การเก็บรักษายาไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลให้ยาบางชนิดหมดฤทธิ์การรักษา หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายได้
    ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่างยาปฏิชีวนะที่มีส่วนประกอบของยาชื่อสามัญทางยา amoxicillin (อะม๊อกซิซิลิน) ผสมร่วมกับ clavulanic acid (คลาวูลานิก แอซิด) ยาทั้งสองนี้ออกฤทธิ์ร่วมกันในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิด สิ่งที่สำคัญคือหากการเก็บยาไม่เหมาะสม อาจจะทำให้ยา clavulanic acid ลดฤทธิ์ลงจนกระทั่ง หมดฤทธิ์ ทำให้เหลือเพียงยา amoxicillin เพียงตัวเดียวที่อาจจะไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียหนึ่งๆได้ และจะนำไปสู่การรักษาโรคไม่หาย และเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวดื้อต่อยามากขึ้น ท่านอาจจะเสียโอกาสการใช้ยานี้ในอนาคต เพียงแค่การเก็บยาไม่เหมาะสมก็เป็นได้
    ยา amoxicillin ร่วมกับ clavulanic acid (คลาวูลานิก แอซิด) นี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องที่ไม่เกิด 37 องศาเซลเซียส ไม่ไว้ที่ร้อน ไม่เก็บไว้ในรถยนต์ ยาไม่ควรโดนแสงดังนั้นไม่ควรแกะยาออกจากแผงยาเก็บไว้เด็ดขาด เก็บในที่ไม่ชื้นดังนั้นจึงไม่ให้ใส่ตู้เย็นเพราะยาจะชื้นได้ หากแผงยาที่มีรูรั่วอาจจะทำให้อากาศเข้าไปในแผงทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ ยาที่เปลี่ยนสีจากเดิมไม่แนะนำให้ใช้ต่อ ควรนำยาไปปรึกษาเภสัชกรและเพื่อเปลี่ยนยาแผงใหม่ 
    เห็นไหมคะ แค่เพียงการเก็บรักษา สำคัญมากแค่ไหน ดังนั้นอย่าละเลยการเก็บรักษายาที่เหมาะสม ไม่ใช่ยาทุกตัวที่จะเก็บในตู้เย็นได้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการเก็บรักษายาโปรดปรึกษาเภสัชกร 
และท่านสามารถสืบค้นข้อมูลการเก็บรักษายาแต่ละชนิดที่ท่านใช้อยู่ในเบื้องต้นได้จากเว็บไซด์ yaandyou ตามลิงค์ต่อไปนี้ (http://yaandyou.net/) พวกเราเภสัชกรยินดีให้คำแนะนำ

เอกสารอ้างอิง
Khan MH, et al. Effects of packaging and storage conditions on the quality of amoxicillin-clavulanic acid – an analysis of Cambodian samples. BMC Pharmacology and Toxicology 2013, 14:33.
Al-kershi FA, et al. Quality and Stability of Amoxicillin-Potassium Clavulanate Drugs Marketed in Yemen: Influence of Tropical Storage Conditions. J. Chem. Pharm. Res., 2016, 8(6):160-6.