วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันไข้หวัดใหญ่

 วัคซีน 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในผู้สูงอายุ

              ทำไมต้องฉีดวัคซีนนี้ในผู้สูงอายุ

สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จะสามารถป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งชนิดเอและบี โดยวัคซีนจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) และ influenza B 1 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) และ influenza B 2 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่าวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคและผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน แต่ชนิด 4 สายพันธุ์จะครอบคลุมเชื้อ influenza B ได้มากขึ้น นอกจากนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ใช้ป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามสายพันธุ์ที่บอกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ป้องกันไข้หวัดนก (avian influenza) หรือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (เช่น สายพันธุ์ H7N9 ฯลฯ) ได้

ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่แนะนำให้ได้รับวัคซีน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุด้วย ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนจำนวน 1 เข็ม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน ลดความรุนแรงและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่

              ข้อควรระวังก่อนการรับฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียง

อาการที่ได้หลังจากฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม คัน แดง บริเวณที่ฉีด, เสียงแหบ, ไอ, ไข้, ปวดศีรษะ,อ่อนเพลีย เป็นต้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนอื่นๆในผู้สูงอายุ สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561