วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันโรคตับอักเสบบี

 วัคซีน 

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ในผู้สูงอายุ

              ทำไมต้องฉีดวัคซีนนี้ในผู้สูงอายุ

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี สามารถป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบี อาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ รวมถึงมะเร็งตับและภาวะตับแข็งได้ ซึ่งวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบบีได้ในระยะยาว ดังนั้นผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 จึงแนะนำให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 3 เข็ม

ในกรณีที่ประวัติในการรับวัคซีนไม่ชัดเจน สามารถแจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ ซึ่งหลักโดยทั่วไปผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนจะได้รับวัคซีน 1 เข็มก่อน จากนั้นภายหลังการฉีด 2-4 สัปดาห์ จึงมีการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน (AntiHBs antibody) ถ้าหากสูงกว่าระดับที่กำหนด (10 IU/ml) แสดงว่าระดับภูมิคุ้มกันเพียงพอแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนในเข็มต่อไปอีก

ข้อควรระวังก่อนการรับฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียง

อาการที่ได้หลังจากฉีดวัคซีน เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด, อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น  เป็นต้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนอื่นๆในผู้สูงอายุ สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561