วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกต

 วัคซีน 

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกต ในผู้สูงอายุ

เชื้อนิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อที่รุนแรง เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อที่ปอดและ การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น โดยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

สำหรับวัคซีนนิวโมคอคคัส แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ พีพีวี-23 (23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine: PPV-23) และ พีซีวี-13 (13-valent pneumococcal conjugate vaccine: PCV-13) ซึ่งแนะนำให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนทั้งสองตัวด้วยกัน อย่างละ 1 เข็ม โดยให้เว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนทั้งสองตัว เช่น สามารถฉีดวัคซีน พีซีวี-13 ภายหลังการฉีดวัคซีนพีพีวี-23 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อควรระวังก่อนการรับฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียง

อาการที่ได้หลังจากฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด, มีไข้  เป็นต้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนอื่นๆในผู้สูงอายุ สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561