วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันอีสุกอีกใส

 วัคซีน 

วัคซีนป้องกันอีสุกอีกใส ในผู้สูงอายุ

            โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ (Varicella Zoster: VZV) โดยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงได้ เช่น ปอดบวม จนถึงเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีคำแนะนำให้ผู้สูงอายุสามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ หากมีความเกี่ยวข้องกับการสัมผัสโรคหรือการกระจายเชื้อ เช่น ผู้ที่เลี้ยงเด็กจำนวนมาก เป็นต้น อีกทั้งไม่มีประวัติการเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน โดยก่อนที่ทำการฉีดต้องรับการทดสอบก่อนว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าว (negative Anti-VZV IgG) สำหรับวัคซีนแนะนำให้ฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

ข้อควรระวังก่อนการรับฉีดวัคซีน

 

ผลข้างเคียง

อาการที่ได้หลังจากฉีดวัคซีนที่พบได้บ่อย เช่น ปวด แดง ผื่นบริเวณที่ฉีด, มีไข้  เป็นต้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนอื่นๆในผู้สูงอายุ สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561