วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันโรคงูสวัด

 วัคซีน 

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ในผู้สูงอายุ

              โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ (Varicella Zoster: VZV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส สำหรับสาเหตุการเกิดโรคงูสวัดเชื่อว่าเกิดจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ ลดลง และเกิดภาวะแทรกซ้อน คือภาวะปวดปลายประสาทจากการเป็นงูสวัด (Post-Herpetic Neuralgia : PHN) ซึ่งพบภาวะแทรกซ้อนนี้ได้บ่อยและรุนแรงมากขึ้นในผู้สูงอายุ

ด้วยเหตุนี้จึงได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดเป็นทางเลือกในผู้สูงอายุ โดยฉีดวัคซีนจำนวน 1 เข็ม ครั้งเดียว โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นอีสุกอีใสมาก่อนหรือไม่ การที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ร้อยละ 51.3 ในช่วง 3 ปีหลังได้รับวัคซีน และถึงแม้ว่าจะเป็นโรคงูสวัดแล้วก็ตาม วัคซีนยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะปวดปลายประสาทได้ร้อยละ 66.5 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน ผลในการป้องกันโรคงูสวัดและป้องกันภาวะปวดปลายประสาทของวัคซีนจะลดลงภายหลังได้รับวัคซีนนานกว่า 8 ปี ดังนั้นในอนาคตอาจมีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

ข้อควรระวังก่อนการรับฉีดวัคซีน

 

ผลข้างเคียง

อาการที่พบได้หลังฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม แดง ผื่นบริเวณที่ฉีด, เหนื่อยล้า, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดศีรษะ, สั่น, มีไข้, ปวดท้อง หรือ คลื่นไส้  เป็นต้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนอื่นๆในผู้สูงอายุ สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561