ยาคุมกำเนิด-ยาเลื่อนประจำเดือน

 ยาตามกลุ่มโรคและอาการ  วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ 

การใช้ยาเม็ดฮอร์โมนเลื่อนประจำเดือน

ให้เริ่มรับประทานยาล่วงหน้าก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อย 2-3 วัน(กรณีที่รอบเดือนมาตรงรอบทุกเดือน) หรือ 1 สัปดาห์ (กรณีที่รอบเดือนมาไม่ตรงรอบในแต่ละเดือน) เพราะถ้ารับประทานยาในช่วงใกล้วันมีประจำเดือนอาจไม่ได้ผลต่อการเลื่อนประจำเดือน  หลังจากนั้นรับประทานยาต่อไปตามวันที่ต้องการ แต่ไม่ควรเกิน 10-14 วัน หากหยุดยาประมาณ 2-3 วันประจำเดือนก็จะมาตามปกติ เพราะการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยและรอบเดือนมาผิดปกติได้ ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงยาประเภทลดกรดในกระเพาะอาหารบางชนิดระหว่างใช้ยาเลื่อนประจำเดือน เพราะมีผลทำให้การดูดซึมยาลดลงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเลื่อนประจำเดือนต่ำลง  

ขนาดและปริมาณยาที่เหมาะสม

น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 กิโลกรัม

น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 60 กิโลกรัม

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 เม็ด

หลังอาหาร  เช้า  และ  เย็น

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 เม็ด

หลังอาหาร  เช้า  กลางวัน และ  เย็น

หากต้องการเลื่อนประจำเดือนเกิน 10-14 วัน แนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด โดยเริ่มรับประทานยาล่วงหน้าก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์  รับประทาน วันละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้งเวลาเดียวกันทุกวัน หลังจากหยุดยา 2-3 วัน ประจำเดือนก็จะมาตามปกติ

 

 

หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร เพื่อเลือกยาและการดูแลที่เหมาะสมกับท่านจะดีที่สุด

เรียบเรียงโดย

ภก.กุญชร    เหรียญทอง

26 พ.ย. 61