ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ รอบรู้เรื่องยา น้ำเกลือล้างจมูก

น้ำเกลือล้างจมูก

          หลาย ๆ ครั้งเมื่อเป็นหวัด คุณหมอจะสั่งน้ำเกลือให้ใช้สำหรับล้างจมูกร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อลดอาการคัดมูก หรือ คันจมูก หรือทำให้โพรงจมูกสะอาดก่อนที่จะพ่นยาเพื่อให้ยาพ่นจมูกออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น

 

วิธีการใช้น้ำเกลือในการล้างจมูก

          เทน้ำเกลือใส่ถ้วยหรือแก้วที่เตรียมไว้ แล้วใช้กระบอกฉีดยาแบบไม่มีเข็มดูดน้ำเกลือจากในถ้วยจนเต็มกระบอกฉีดยา

 1. กรณีเป็นเด็กเล็ก
  • หากเด็กเล็กสามารถสั่งน้ำมูกเองไม่ได้ เพื่อป้องกันการสำลักให้เด็กนอนในท่าที่ศีรษะสูงกว่าตัวพอสมควร

  • หากเด็กเล็กสามารถสั่งน้ำมูกเองได้แล้ว ให้เด็กนั่งหรือยืนแล้วแหงนหน้าเล็กน้อย หรือ อาจให้ก้มหน้าหากกลัวเด็กสำลัก

  • ใช้ปลายกระบอกฉีดยาที่ดูดน้ำเกลือไว้แล้วสอดเข้าไปในรูจมูก ให้ปลายของกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบน

  • กดปลายกระบอกฉีดยาช้าๆ ให้น้ำเกลือเข้าไปในรูจมูก ครั้งละประมาณ 0.5 - 1 ซีซี

  • ใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกในจมูกออกให้หมด หรือ ให้เด็กสั่งน้ำมูกออก

  • ทำซ้ำหลายๆครั้งจนภายในรูจมูกไม่มีน้ำมูก

 2. กรณีเป็นเด็กโต
  • ให้เด็กก้มหน้าเล็กน้อยและเอนศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย

  • ใช้ปลายกระบอกฉีดยาที่ดูดน้ำเกลือไว้แล้วสอดเข้าไปในรูจมูก ให้ปลายของกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบน

  • กดปลายกระบอกฉีดยาช้า ๆ ให้น้ำเกลือเข้าไปในรูจมูก ครั้งละประมาณ 5 - 10 ซีซี

  • ใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกในจมูกออกให้หมด หรือ ให้เด็กสั่งน้ำมูกออก

  • ทำซ้ำหลายๆครั้งจนภายในรูจมูกไม่มีน้ำมูก

  ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา