ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ ห้องมัลติมีเดีย วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (Tepid Sponge)

วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (Tepid Sponge)

ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดน้ำพอหมาด         เมื่อมีไข้ การเช็ดตัวจะช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายลง โดยมีน้ำเป็นตัวนำพาความร้อนออกไปจากร่างกาย เมื่อไข้ลดลงแล้วจะทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น พักผ่อนได้ดีขึ้น และทำให้ร่างกายสะอาดขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 

 อุปกรณ์สำหรับการเช็ดตัวผ้าขนหนู

1. กะละมังเช็ดตัว จำนวน 1 ใบ ใส่น้ำอุ่น หรือ น้ำธรรมดาประมาณ 1/2 (ครึ่ง) กะละมัง

2. ผ้าขนหนูผืนเล็ก จำนวน 2-4 ผืน

3. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ 

 

ขั้นตอนการเช็ดตัว

1. จัดเตรียมสถานที่ที่จะเช็ดตัว และควรปิดแอร์

2. ถอดเสื้อผ้า

3. ปูผ้าเช็ดตัวรองส่วนที่เช็ด เพื่อป้องกันน้ำเปียกที่นอน

เช็ดตัวให้เด็กผู้หญิง4. ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดน้ำให้หมาดพอควร เริ่มเช็ดบริเวณใบหน้า และพักไว้ที่หน้าผาก และ/หรือ ซอกคอ ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง

5. ใช้ผ้าขนหนูเช็ดบริเวณหน้าอกและลำตัว

6. เช็ดแขนด้านไกลตัวจากปลายแขนเข้าหาต้นแขนและรักแร้ เป็นการเช็ดในลักษณะย้อนรูขุมขนเพื่อระบายความร้อน ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง และพักผ้าไว้บริเวณข้อพับแขน หรือ รักแร้

7. เช็ดแขนด้านใกล้ตัว โดยทำเช่นเดียวกัน

8. เช็ดขาด้านไกลตัวจากปลายขาเข้าหาต้นขาและขาหนีบ 3-4 ครั้ง และพักผ้าบริเวณใต้เขา หรือ ขาหนีบ

9. เช็ดขาด้านใกล้ตัว โดยทำเช่นเดียวกัน

10. นอนตะแคง เช็ดบริเวณหลังตั้งแต่ก้นกบขึ้นบริเวณคอ ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง

11. เช็ดตัวให้แห้ง แล้วใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย

 

หมายเหตุ

>> สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอุณหภูมิร่างกายที่บ่งบอกว่ามีไข้ ได้ที่ รู้ได้อย่างไรว่า "มีไข้"

>> การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ ควรทำนานประมาณ 10-20 นาที หรือตามความเหมาะสม ควรเปลี่ยนน้ำในกะละมังบ่อยๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อุ่นคงที่ตลอดเวลา

>> หลังการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ประมาณ 15 นาที ควรวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยซ้ำ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ได้ที่ การใช้มือสัมผัสสามารถวัดไข้ได้จริงหรือ?

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 96-7.

บันทึก วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 14:26 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:17 น.

ผู้สนับสนุน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

 

ดัชนียา Rx Drug A-Z

      

     

    

   

   

 

bottom

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา