ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Clinivate cream คลินิเวท ครีม

[ ครีม ]
ชื่อสามัญ  Betamethasone [valerate]

ชื่อการค้า  Clinivate cream คลินิเวท ครีม

รูปแบบยา  ครีม

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้เป็นยาทาใช้สำหรับอาการบวม แดง คัน หรืออาการแพ้บริเวณผิวหนัง

  วิธีใช้ยา 
 • ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทายา จากนั้นทายาบางๆ บริเวณผิวหนังที่มีอาการ จากนั้นถูเบาๆ
 • ไม่ควรปิดบริเวณที่ทายาด้วยผ้าพันแผล นอกจากแพทย์สั่ง
 • หากทาบริเวณใบหน้า อวัยวะเพศ บริเวณรอบทวารหนัก ผิวหนังที่เป็นแผลเปิด หรือใต้รักแร้ ไม่ควรใช้ยาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
 • หากใช้ยานี้ทาบริเวณใบหน้า ควรหลีกเลี่ยงการทายารอบดวงตา
 • หากใช้ยานี้ทาก้นเด็ก ไม่ควรให้เด็กสวมผ้าอ้อมที่ไม่ระบายอากาศ หรือผ้าอ้อมที่ทำจากพลาสติก เพราะ อาจเพิ่มผลข้างเคียงได้
 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณที่ทายาโดยไม่ปรึกษาแพทย์


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • สิว หรือสิวหัวช้าง
 • การติดเชื้อใดๆ
 • เบาหวาน
 • ต้อหิน และต้อกระจก
 • ผิวหนังบาง หรือ ผิวหนังถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง
 • แพ้ยา betamethasone, corticosteroids ยาอื่น แพ้อาหาร แพ้สีย้อมผ้า หรือแพ้สารกันเสีย
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • ให้ทายาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการทายาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปทายาครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ติดเชื้อที่ผิวหนัง (บวม แดง หรือมีหนอง) ผื่นขึ้นอย่างรุนแรง หายใจติดขัด กลืนอาหารลำบาก หอบ หายใจมีเสียงหวีด

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ผิวแห้ง แตก สิว คัน แสบร้อน สีผิวเปลี่ยนแปลง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บรักษาตามที่ระบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่ใช้แล้ว ไม่ควรเก็บยานี้ไว้เพื่อรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนังอื่นๆ อีก
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา