ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Diane-35 ไดแอน-35

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Cyproterone [acetate] , Ethinyl [oestradiol]

ชื่อการค้า  Diane-35 ไดแอน-35

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • รักษาสิวชนิดรุนแรง
 • รักษาภาวะมีขนแบบชาย (hirsutism) หรือผมร่วง (androgenetic alopecia)
 • ใช้เป็นยาคุมกำเนิด
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ในกรณีที่ใช้ยานี้เป็นยาคุมกำเนิด หากลืมรับประทานยาติดต่อกัน 2 มื้อขึ้นไป (โดยเฉพาะช่วงแรกของแผงยา) ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ และรับประทานยามื้อต่อไปตามปกติ ในช่วง 7 วันหลังจากลืมรับประทานยา ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้วิธีอื่นในการคุมกำเนิดร่วมด้วย
 • ในกรณีที่ใช้ยานี้เป็นยาคุมกำเนิด หากมีการอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา ให้รับประทานยาเม็ดต่อไปทันที แต่หากมีการอาเจียนต่อเนื่องหรือท้องเสียรุนแรงนานกว่า 24 ชั่วโมง ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้วิธีอื่นในการคุมกำเนิดร่วมด้วย เช่นการใช้ถ
 • ในกรณีที่ใช้ยานี้เป็นยาคุมกำเนิด หากจำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลาหนึ่งระหว่างรับประทานยานี้ ในช่วง 7 วันหลังจากรับประทานยาปฏิชีวนะมื้อสุดท้าย ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้วิธีอื่นในการคุมกำเนิดร่วมด้วย เช่นการใช้ถุงยางอนามัย
 • ยานี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการติดเชื้อ HIV ได้
 • ควรพบแพทย์สม่ำเสมอระหว่างใช้ยานี้


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา cyproterone และ ethinylestradiol
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (thrombosis) หรือโรคของหลอดเลือดแดง (arterial disease) โรคหัวใจ ปวดศีรษะไมเกรน ความดันโลหิตสูง โรคพอร์ไฟเรีย (porphyria) หรือโรค systemic lupus erythematosus (SLE) โรคตับ นิ่วน้ำดี (gallstone) หรือโรคเบาหวาน อาการคัน ดีซ่าน หรืออาการผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ โรคมะเร็งเต้านมหรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม มีเลือดออกในช่องคลอดผิดปกติ โรคซึมเศร้า ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (transient ischemic attack) ระดับไทรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง มีระดับ prolactin สูง โรค hemolytic uremic syndrome (ความผิดปกติของเลือด) โรคของเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (sickle cell disease) โรคลำไส้อักเสบ (inflammatory bowel disease)
 • มีหรือเคยมีภาวะอ้วนเกิน สูบบุหรี่ หรืออายุมากกว่า 35 ปี
 • ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง หายใจลำบาก บวมหรือปวดบริเวณขาส่วนล่างโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดท้อง ปวดศีรษะรุนแรงผิดปกติ หน้ามืด เป็นลม ชาร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง ดีซ่าน สูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยิน กลืนลำบาก

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ไม่สบายหรือรู้สึกไม่สบาย ตาแห้ง น้ำหนักตัวเปลี่ยนไป เต้านมขยายขนาดขึ้นหรือกดเจ็บ มีภาวะบวมน้ำ ซึมเศร้า

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อน เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา