ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Dimenhydrinate tablets

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Dimenhydrinate

ชื่อการค้า  Dimenhydrinate tablets

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง จากการเมารถ เมาเรือ (motion sickness) และอาการบ้านหมุน (vertigo) (อาการมึนงงอย่างมาก หรือมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวหมุนอย่างรวดเร็ว)

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รับประทานยาทุก 4-6 ชั่วโมง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รับประทานยาทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีอาการเมารถ เมาเรือ หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • สำหรับป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ ให้รับประทานยาก่อนการเดินทางเป็นเวลา 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นกรณีได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา
 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมในช่วงที่รับประทานยานี้ เนื่องจากจะเพิ่มฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมของยาได้


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา dimenhydrinate aspirin tartazine dye หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคหอบหืดหรือโรคปอดอื่นๆ การหายใจสั้นหรือหายใจลำบากจากโรค เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น มีความผิดปกติในการปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโตผิดปกติ โรคต้อหิน โรคลมชัก การบาดเจ็บที่ศีรษะ ความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าปกติ การเต้นของหัวใจผิดปกติ โรคกระเพาะหรือลำไส้ โรคฟีนิลคีโตนูเรีย โรคตับ และการใส่คอนแทคเลนส์ (ยานี้อาจทำให้นัยน์ตาแห้งและรู้สึกไม่สบายตาในการใช้คอนแทคเลนส์)
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือทำฟัน ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • หากกำลังจะเข้ารับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปยานี้รับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย ในกรณีที่แพทย์ให้รับประทานยาเป็นประจำและลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือช้าลง เต้นแรง เต้นผิดปกติ หรือเจ็บหน้าอก มองเห็นภาพไม่ชัด สับสน ตื่นเต้น กระสับกระส่าย วิตกกังวล หรือ นอนไม่หลับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก) หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม อาการเคลื่อนไหวลำบาก มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ปัสสาวะลำบาก หรือเจ็บขณะถ่ายปัสสาวะ ได้ยินเสียงกริ่งในหู ลมชัก ผื่นคัน หรือผื่นลมพิษขึ้นอย่างผิดปกติหรือต่อเนื่อง หายใจหวีด (wheezing)

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ มีอาการวิงเวียนเกิดขึ้นซ้ำหรืออาการแย่ลงกว่าเดิม ง่วงซึม อ่อนแรง หรือเหนื่อย ปาก จมูก หรือคอแห้ง ปวดศีรษะ ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูกหรือท้องเสีย เบื่ออาหาร ผิวหนังแดง ไวต่อแสง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา