ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Espogen injection 4000 iu/0.4 ml

[ ยาฉีด ]
ชื่อสามัญ  Epoetin [alfa]

ชื่อการค้า  Espogen injection 4000 iu/0.4 ml

รูปแบบยา  ยาฉีด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคโลหิตจางที่มีสาเหตุจากภาวะไตวายเรื้อรัง, การรักษาด้วยเคมีบำบัด, หรือจากการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ยานี้ใช้เพื่อลดปริมาณการให้เลือดในผู้ป่วยที่ต้องทำการผ่าตัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคโลหิตจาง

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาฉีดน้ำใส ใช้สำหรับฉีดเข้าสู่หลอดเลือดดำ หรือฉีดใต้ผิวหนัง โดยทั่วไปฉีดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือคลินิก แต่แพทย์สามารถพิจารณาให้คนไข้นำกลับไปฉีดที่บ้านได้
 • กรณีใช้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางในช่วงการผ่าตัด โดยทั่วไปให้ยาได้ 2 วิธี คือ 1) ฉีดวันละครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนวันผ่าตัด ฉีดในวันที่ผ่าตัด และหลังจากวันที่ผ่าตัดอีก 4 วัน 2) ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด และฉีดในวันที่ผ่าตัด
 • ในกรณีทีแพทย์ให้นำกลับไปฉีดที่บ้าน ถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการเตรียมยา การฉีดยา และขนาดยาที่ควรได้รับ สำหรับเข็มและกระบอกฉีดยาควรเปลี่ยนทุกครั้ง ถามแพทย์หรือเภสัชกรถึงชนิดของกระบอกฉีดยาที่เหมาะสม ไม่ควรใช้กระบอกฉีดยาชนิดอื่นเพราะอาจได้รับขนาดยาไม่ถูกต้อง
 • ห้ามผสมยานี้กับยาชนิดอื่นโดยเด็ดขาด
 • การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง สามารถฉีดได้ที่บริเวณ ต้นแขน ต้นขา หรือ หน้าท้อง (ห่างจากสะดือประมาณ 2 นิ้ว) หรือสะโพก
 • ใช้ยา 1 หลอดต่อ1 ครั้งเท่านั้น ทิ้งยาทันทีเมื่อใช้ยาจากหลอดนั้นแล้ว แม้ยาหลอดนั้นจะยังไม่หมดก็ตาม
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีหรือเคยมีโรคมะเร็ง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว, myelodysplastic syndrome (เป็นภาวะที่ร่างกายผลิตไขกระดูกได้ไม่เพียงพอ), sickle cell ,โรคธาลัสซีเมีย หรือ porpyria
 • มีหรือเคยมีภาวะเลือดออก (bleeding) หรือปัญหาเลือดไหลไม่หยุด
 • ยานี้ทำให้เกิดอาการชักได้ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา แจ้งแพทย์ในเรื่องการขับรถ การใช้เครื่องจักร หรือกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายได้
 • มีหรือเคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หัวใจ, ปอด หรือขา
 • การแพ้ erythropoietin,albumin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • เคยใช้ epoetin alfa หรือยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ หรือโรคที่มีผลต่อสมองและระบบประสาท
 • แจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้ยานี้ ถ้าคุณต้องทำการผ่าตัดรวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ กลืนอาหารลำบาก เจ็บหน้าอก ปวด บวม ร้อนที่ขา มีอาการชัก มีอาการภูมิแพ้ที่ผิวหนัง เช่น ผื่นแดง คัน ลมพิษ ใบหน้า ริมฝีปากหรือลิ้นบวม น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อศอก เท้า มือ บวม ปวดศีรษะรุนแรง การมองเห็นมีปัญหา
 • สายตาเปลี่ยน หายใจมีเสียงวี้ด เสียงแหบ เจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก อ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย มีอาการชาที่ใบหน้า แขนหรือขา มีปัญหาในเรื่องการเดิน
 • รู้สึกมึนงง
 • ทรงตัวไม่อยู่ ความดันโลหิตสูง มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ ไม่มีแรง

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน แดง ปวด บวม บริเวณที่ฉีด ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ยานี้เก็บในตู้เย็น แต่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เนื่องจากยาเสื่อมคุณภาพหากไม่เก็บในอุณหภูมิที่กำหนด
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดดอย่างเด็ดขาด
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา