ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Recormon

[ ยาฉีด (prefilled syringe) ]
ชื่อสามัญ  Epoetin [beta]

ชื่อการค้า  Recormon

รูปแบบยา  ยาฉีด (prefilled syringe)

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคโลหิตจางที่มีสาเหตุจากภาวะไตวายเรื้อรัง, การรักษาด้วยเคมีบำบัด, หรือจากการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ยานี้ใช้เพื่อลดปริมาณการให้เลือดในผู้ป่วยที่ต้องทำการผ่าตัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคโลหิตจาง

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาฉีดน้ำใส ใช้สำหรับฉีดเข้าสู่หลอดเลือดดำ หรือฉีดใต้ผิวหนัง โดยทั่วไปฉีดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือคลินิก แต่แพทย์สามารถพิจารณาให้คนไข้นำกลับไปฉีดที่บ้านได้
 • กรณีใช้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางในช่วงการผ่าตัด โดยทั่วไปให้ยาได้ 2 วิธี คือ 1) ฉีดวันละครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนวันผ่าตัด ฉีดในวันที่ผ่าตัด และหลังจากวันที่ผ่าตัดอีก 4 วัน 2) ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด และฉีดในวันที่ผ่าตัด
 • ในกรณีทีแพทย์ให้นำกลับไปฉีดที่บ้าน ถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการเตรียมยา การฉีดยา และขนาดยาที่ควรได้รับ สำหรับเข็มและกระบอกฉีดยาควรเปลี่ยนทุกครั้ง ถามแพทย์หรือเภสัชกรถึงชนิดของกระบอกฉีดยาที่เหมาะสม ไม่ควรใช้กระบอกฉีดยาชนิดอื่นเพราะอาจได้รับขนาดยาไม่ถูกต้อง
 • ห้ามผสมยานี้กับยาชนิดอื่นโดยเด็ดขาด
 • การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง สามารถฉีดได้ที่บริเวณ ต้นแขน ต้นขา หรือ หน้าท้อง (ห่างจากสะดือประมาณ 2 นิ้ว) หรือสะโพก
 • ใช้ยา 1 หลอดต่อ1 ครั้งเท่านั้น ทิ้งยาทันทีเมื่อใช้ยาจากหลอดนั้นแล้ว แม้ยาหลอดนั้นจะยังไม่หมดก็ตาม
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ erythropoietin,albumin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • มีหรือเคยมีโรคมะเร็ง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว, myelodysplastic syndrome (เป็นภาวะที่ร่างกายผลิตไขกระดูกได้ไม่เพียงพอ), sickle cell ,โรคธาลัสซีเมีย หรือ porpyria
 • แจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้ยานี้ ถ้าคุณต้องทำการผ่าตัดรวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ หรือโรคที่มีผลต่อสมองและระบบประสาท
 • มีหรือเคยมีภาวะเลือดออก (bleeding) หรือปัญหาเลือดไหลไม่หยุด
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • เคยใช้ epoetin alfa หรือยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
 • มีหรือเคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หัวใจ, ปอด หรือขา
 • ยานี้ทำให้เกิดอาการชักได้ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา แจ้งแพทย์ในเรื่องการขับรถ การใช้เครื่องจักร หรือกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายได้

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ กลืนอาหารลำบาก มีปัญหาในเรื่องการเดิน
 • รู้สึกมึนงง
 • ทรงตัวไม่อยู่ อ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง เสียงแหบ ความดันโลหิตสูง เจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะรุนแรง หายใจมีเสียงวี้ด การมองเห็นมีปัญหา
 • สายตาเปลี่ยน มีอาการชาที่ใบหน้า แขนหรือขา หายใจลำบาก มีอาการชัก ปวด บวม ร้อนที่ขา มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ มีอาการภูมิแพ้ที่ผิวหนัง เช่น ผื่นแดง คัน ลมพิษ ใบหน้า ริมฝีปากหรือลิ้นบวม น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ็บหน้าอก ข้อศอก เท้า มือ บวม

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องเสีย ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน แดง ปวด บวม บริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ยานี้เก็บในตู้เย็น แต่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เนื่องจากยาเสื่อมคุณภาพหากไม่เก็บในอุณหภูมิที่กำหนด
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดดอย่างเด็ดขาด
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา