ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  R-den

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Ethinyl [oestradiol] , Levonorgestrel

ชื่อการค้า  R-den

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้เป็นยาฮอร์โมนเพศหญิง ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสติน ใช้เพื่อคุมกำเนิด โดยป้องกันการตกไข่ และป้องกันการตั้งครรภ์ ปรับการมีประจำเดือนให้ปกติ รักษาสิว หรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิง

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง โดยรับประทานยาเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือน หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุและหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • หากรับประทานยาแล้วรู้สึกไม่สบายท้องให้รับประทานยานี้พร้อมอาหาร และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เบาหวาน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งช่องคลอดหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ ซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและการไหลเวียนเลือด ความดันโลหิตสูง ดีซ่าน โรคตับ ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน ปวดศีรษะไมเกรน โรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) สูบบุหรี่ โรคหลอดเลือดในสมอง
 • แพ้ยา Estrogen หรือ Progestin และยาอื่น ๆ
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ใช้อยู่ขณะนี้และกำลังจะใช้

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • กรณียาชนิด 21 วัน ถ้าลืมรับประทานยา 1 วัน ให้ทานยาทันทีที่นึกได้ และทานมื้อต่อไปตามเวลาปกติ ถ้าลืมรับประทานยา 2 วันติดกัน ให้รับประทานยา 2 เม็ดในวันที่นึกได้ว่าลืมทานยา จากนั้นทานยาอีก 2 เม็ดในวันรุ่งขึ้นแล้วทานยาตามปกติในวันถัดไป และควรคุมกำเนิดวิธีการอื่นร่วมด้วยใน 7วันแรก ถ้าลืมรับประทานยาติดต่อกัน 3 วัน ควรปรึกษาแพทย์ โดยอาจต้องเริ่มใช้ยาแผงใหม่ และใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นร่วมด้วยใน 7 วันแรกที่เริ่มทานยาแผงใหม่
 • กรณียาชนิด 28 วัน รับประทานยาตามชนิด 21 วัน แต่ถ้าลืมรับประทานยาใน 7 เม็ดสุดท้าย(ซึ่งเป็นเม็ดยาสีขาวที่ไม่มีตัวยาฮอร์โมนผสมอยู่) สามารถเพิ่มยาเป็น 2 เม็ด หรือข้ามไปเลยก็ได้ แต่ที่สำคัญคือต้องเริ่มยาในรอบใหม่ให้ตรงเวลาหรือวันที่กำหนด กรณียาชนิด 91 วัน ถ้าลืมรับประทานยา 1 วัน ใน 84 เม็ดแรก ให้ทานยาทันทีที่นึกได้ และทานมื้อต่อไปตามเวลาปกติ ถ้าลืมรับประทานยา 2 วัน ให้รับประทานยาวันละ 2 เม็ด เป็นเวลา 2 วัน และควรคุมกำเนิดวิธีการอื่นร่วมด้วยใน 7วันแรกหลังจากเริ่มทานยา ถ้าลืมรับประทานยา 3 วัน ให้เริ่มยาแผงใหม่

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ปวดหน้าอก ไอเป็นเลือด มึนงงหรือเป็นลม ปวดขา แขน หรือขาหนีบ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงหรือเฉียบพลัน ปวดท้องอย่างรุนแรง หายใจลำบากอย่างเฉียบพลัน สูญเสียการประสานงานในข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย มือ เท้า หรือข้อเท้าบวมหรือน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปัญหาในการมองเห็นและการพูด แขนหรือขาอ่อนแรง หรือชา โดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย เนื้อเยื่อเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ มีสารคัดหลั่ง มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติระหว่างมีประจำเดือน หรือระหว่างรอบเดือน ปวดศีรษะไมเกรน ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีอาการของการติดเชื้อที่ช่องคลอด (คัน ระคายเคือง หรือมีสารคัดหลั่งออกมาผิดปกติ) ท้องด้านบนมีอาการกดเจ็บ อาเจียน ผิวหนังหรือตามีสีเหลือง

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ มีเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอดต่อเนื่องเกินกว่า 3 เดือนแรกของการรับประทานยา ตึงคัดเต้านม ไม่สบายท้องเล็กน้อย อารมณ์เปลี่ยนแปลง กระวนกระวาย ซึมเศร้า หงุดหงิด โกรธ ความอยากอาหารเพิ่มหรือลด เพิ่มความไวต่อแสงแดด คลื่นไส้ ผื่น สิว จุดสีน้ำตาล(กระ)บริเวณผิวหนัง อ่อนเพลีย น้ำหนักเพิ่ม

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา