ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Glyceryl guaiacolate syrup

[ ยาน้ำเชื่อม ]
ชื่อสามัญ  Guaifenesin

ชื่อการค้า  Glyceryl guaiacolate syrup

รูปแบบยา  ยาน้ำเชื่อม

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้เป็นยาขับเสมหะใช้ช่วยบรรเทาอาการไอแบบมีเสมหะ ที่มีสาเหตุจากโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ รวมถึงอาการติดเชื้อที่ปอดอื่นๆ แต่ไม่ช่วยรักษาอาการไอเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ โรคหืด ถุงลมโป่งพอง หัวใจล้มเหลว หรือการมีเสมหะปริมาณมาก

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาน้ำใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปให้รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • โดยทั่วไปการใช้ยานี้ในเด็กอายุ 2-12 ปี ต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยให้ใช้ตามที่ระบุในวิธีใช้สำหรับเด็กวัยนี้บนฉลากยาเท่านั้น
 • เนื่องจากยานี้อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูตรผสมอื่นๆ ดังนั้น ในระหว่างที่ใช้ยานี้จึงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาอาการไออื่นๆ ด้วยตนเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อป้องกันการได้รับยามากเกินไป
 • ควรดื่มน้ำตามมากๆ เมื่อรับประทานยานี้ เพื่อช่วยให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้น
 • ยานี้จะทำให้ท่านมีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหลังจากรับประทานยา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาจทำให้มีอาการง่วงซึมจากยาเพิ่มมากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงที่รับประทานยานี้


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา guaifenesin หรือส่วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึงการแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคหืด ถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีไข้ โรคหัวใจ (เช่น หัวใจล้มเหลว) หรืออาการไอที่มีเสมหะปริมาณมาก เป็นจำนวนมาก มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ อาการไข้ หรือการสูบบุหรี่
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปยานี้รับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการ การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย สำหรับในกรณีที่แพทย์ระบุให้รับประทานยาเป็นประจำ โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ผื่นคัน ลมพิษ บวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ง่วงซึมหรือวิงเวียนศีรษะ

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา