ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Hydralazine [hydrochloride] , hydrochlorothiazide , reserpine

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Hydralazine [hydrochloride] , Hydrochlorothiazide , Reserpine

ชื่อการค้า  Ser-ap-es Reser Hypery (tablets) Hydrares

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละสามครั้ง หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการรับประทานยาเสริมแร่ธาตุโพแทสเซียมหรือผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูง
 • ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มและอาหารที่มีปริมาณเกลือหรือโซเดียมสูง
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการควบคุมเครื่องจักร
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ดังนั้นจึงไม่ควรลุกขึ้นยืนหรือนั่งลงอย่างรวดเร็ว
 • การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้ยานี้อาจทำให้มีอาการมึนงงหรือง่วงซึมมากขึ้น
 • หากท่านต้องเข้ารับการผ่าตัดรวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม ให้แจ้งแก่แพทย์หรือทันตแพทย์ทุกครั้ง

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติการแพ้ยา hydralazine, hydrochlorothiazide, reserpine, สี tartrazine, ยาซัลฟา หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ ตับหรือไต
 • เป็นหรือเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือด อาการเจ็บหน้าอก (angina) ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (heart attack)
 • เคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า (depression)
 • เคยได้รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapy, ECT)
 • ประวัติการผ่าตัดและศัลยกรรมที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรมและการทำฟัน
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • อาการปัสสาวะลำบากหรือปัสสาวะน้อย
 • นิ่วน้ำดี (gallstone)
 • โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรค systemic lupus erythematosus (SLE)
 • ภาวะชัก (seizures or convulsions)
 • โรคลำไส้ใหญ่เปื่อย (ulcerative colitis)
 • โรคเบาหวาน (diabetes) โรคเกาต์ (gout) โรคตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis)

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ขา เท้า มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ หายใจลำบาก หายใจสั้นและถี่ เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ หน้ามืด เป็นลม มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ กลืนลำบาก อาการปวดจากโรคเกาต์กำเริบ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นตะคริวหรือหดเกร็ง มีอาการชาที่ปลายมือหรือปลายเท้า ปวดขณะปัสสาวะหรือปัสสาวะลำบาก ผิวหนังบางลง ลอก บวมพอง แดง ซึ่งรวมถึงเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปาก ข้อขัดหรือข้อบวม น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต อ่อนเพลียหรือไม่มีแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ มีปัญหาในการได้ยิน มีจ้ำเลือดใต้ผิวหนังหรือมีเลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ การมองเห็นเปลี่ยนไป ฝันร้าย

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องเสีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ฝันร้าย

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บให้พ้นจากแสงและความร้อน ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • เก็บยานี้ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา