ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Ketoconazole cream

[ ครีม ]
ชื่อสามัญ  Ketoconazole

ชื่อการค้า  Ketoconazole cream

รูปแบบยา  ครีม

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา เช่น กลากที่ลำตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน รังแค

  วิธีใช้ยา 
 • ใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง โดยทายาบนผิวหนังบริเวณที่มีการติดเชื้อและบริเวณโดยรอบ และถูเบาๆ เพื่อให้ยาดูดซึม
 • เป็นยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ ไม่ควรหยุดยาก่อนระยะเวลาที่กำหนดแม้อาการจะดีขึ้น การรักษาเชื้อราบางชนิดอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือน ควรใช้ยาสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • อาจปิดแผลบริเวณผิวหนังที่มีการติดเชื้อด้วยผ้าพันแผล แต่ไม่ควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลที่ระบายอากาศไม่ได้ เช่น พลาสเตอร์ที่ทำจากพลาสติก
 • แจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษาหากอาการไม่ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์
 • หลังอาบน้ำควรรีบเช็ดตัวให้แห้ง เนื่องจากเชื้อรามักเจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้น ควรสวมเสื้อผ้าที่ทำจากฝ้าย หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยา ketoconazole itraconazole miconazole sulfa อาหาร สารแต่งสี หรือวัตถุกันเสีย
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • ให้ทายาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการทายาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปทายาครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ลมพิษ ผื่น หายใจหรือกลืนอาหารลำบาก ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ใช้ยา

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ระคายเคืองผิวหนัง แสบร้อนผิวหนัง คัน

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส)
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา