ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Elomet cream (อีโลเมท)

[ ครีม ]
ชื่อสามัญ  Mometasone [furoate]

ชื่อการค้า  Elomet cream (อีโลเมท)

รูปแบบยา  ครีม

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้เป็นครีมใช้ทาสำหรับรักษาความผิดปกติที่ผิวหนังที่มีอาการคัน แดง และบวม

  วิธีใช้ยา 
 • ทายาตามขนาดและจำนวนครั้งที่แพทย์สั่ง โดยทั่วไปให้ทาวันละครั้ง โดยก่อนทาและหลังทายาให้ล้างมือให้สะอาด จากนั้นทายาบางๆ และถูเบาๆ ตรงผิวหนังบริเวณที่มีผื่น ไม่ควรใช้ยานี้บ่อยกว่า หรือใช้ต่อเนื่องนานเกินกว่าที่แพทย์กำหนดเนื่องจากจะเพิ่มโอกาสการเกิดผลข้างเคียง
 • ยานี้เป็นยาสำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทาน
 • ไม่ควรปิดบริเวณที่ทายาด้วยผ้าก๊อซ นอกจากเป็นคำสั่งแพทย์
 • หากยาบังเอิญเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
 • หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในเด็ก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • มีการติดเชื้อ เช่น หัด วัณโรค เริม หรืออีสุกอีใส
 • ผิวหนังมีบาดแผล หรือไหม้เป็นบริเวณกว้าง
 • ผิวหนังบาง
 • การแพ้ยา mometasone หรือยาสเตียรอยด์อื่นๆ การแพ้อาหาร, สารแต่งสี หรือวัตถุกันเสีย
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • ให้ทายาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการทายาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปทายาครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ มีความผิดปกติทางผิวหนังที่คงอยู่ไม่ยอมหาย มีตุ่มหนอง เจ็บ บริเวณรูขุมขน เป็นรอยไหม้รุนแรง และคันไม่หยุด ผิวบาง ช้ำง่าย บริเวณที่รักษาเกิดการติดเชื้อ มีหนอง

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ แสบ คัน ระคายเคืองผิวหนัง ผิวแดง ลอกมากยิ่งขึ้น สิว

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • หลีกเลี่ยงการเก็บยาในที่ที่โดนแสงแดด หรือความร้อนโดยตรง
 • เก็บในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้อง
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา