ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Montelukast [sodium]

[ ยาเม็ดชนิดเคี้ยว ][ ยาเม็ด ][ แกรนูลสำหรับผสมก่อนใช้ ]
ชื่อสามัญ  Montelukast [sodium]

ชื่อการค้า  Singulair (4 mg) Singulair (5 mg)

รูปแบบยา  ยาเม็ดชนิดเคี้ยว

ยานี้ใช้สำหรับ 
 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการหายใจลำลาก แน่นหน้าอก หายใจหวีดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) และอาการไอ ที่มีสาเหตุจากโรคหืด และใช้เพื่อป้องกันอาการหลอดลมตีบในระหว่างการออกกำลังกาย
 • นอกจากนี้อาจใช้ยานี้ในการรักษาอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล (seasonal) หรือแพ้ตลอดปี (perenial) โดยมักมีอาการจามและคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือคันจมูก

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับเคี้ยวก่อนรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้วันละครั้ง โดยต้องเคี้ยวยาให้ละเอียดแล้วจึงกลืนยาพร้อมกับการรับประทานน้ำ 1 แก้ว หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เมื่อใช้ในโรคหืด ให้รับประทานยานี้ตอนเย็น
 • เมื่อใช้ป้องกันหลอดลมหดเกร็งระหว่างออกกำลังกายให้รับประทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกาย แต่ถ้าปกติรับประทานยานี้เป็นประจำวันละครั้งทุกวันอยู่แล้ว ก็ไม่ควรรับประทานยานี้เพิ่มก่อนการออกกำลังกายในแต่ละครั้งอีก
 • เมื่อใช้เพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้ อาจรับประทานในเวลาช่วงใดของวันก็ได้ แต่ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ห้ามใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการหืดแบบเฉียบพลัน (acute asthma attack) แต่ต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำแม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อควบคุมอาการหืด และอาการเยื่อบุจมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้ ห้ามหยุดใช้ยานี้เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา montelukast หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคตับ
 • อาการหืดแบบเฉียบพลัน การใช้ยาสเตียรอยด์ เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์และยาสูดพ่นอื่นๆ เป็นต้น
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า แต่ไม่ควรรับประทานยา montelukast มากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ มีอารมณ์แปรปรวน หดหู่ ซึมเศร้า จนอาจมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มีไข้หรือมีการติดเชื้อ มือและเท้ามีอาการปวด ชา หรือรู้สึกเจ็บแปลบเหมือนกับมีเข็มเล็กๆ ทิ่ม อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (flu-like symptoms) บวมและเจ็บบริเวณไซนัส อาการแสดงของการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก บวมบริเวณลิ้น ริมฝึปาก เปลือกตา หรือหน้า ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หรืออาการหายใจหวีดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ เสียงแหบ ปัสสาวะมีสีน้ำตาลหรือสีเข้ม ตัวเหลือง ตาเหลือง เกิดอาการช้ำหรือเลือดออกโดยง่าย

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก ปวดท้อง ไอ

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา