ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Addi-k

[ ยาเม็ด (ควบคุมการปลดปล่อยยา) ]
ชื่อสามัญ  Potassium [chloride]

ชื่อการค้า  Addi-k

รูปแบบยา  ยาเม็ด (ควบคุมการปลดปล่อยยา)

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันภาวะโพแทสเซียมต่ำ

  วิธีใช้ยา 
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที ตามขนาดและความถี่ที่แพทย์สั่งใช้
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • กรณีต้องรับประทานยานี้ก่อนนอน ควรรับประทานยาก่อนเข้านอนอย่างน้อย 30 นาที
 • ควรรับประทานยาพร้อมน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเต็ม และควรอยู่ในท่านั่งหรือยืนระหว่างทานยา ไม่ควรอยู่ในท่านอน
 • ห้ามบดหรือหักเม็ดยา


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยาโพแทสเซียม หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • การใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง โดยเฉพาะ ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ ยาต้านการอักเสบ ยารักษาโรคพาร์กินสัน ยาที่ใช้ในการรักษาการเคลื่อนไหวผิดปกติของทางเดินอาหาร
 • การใช้วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การมีโรคหัวใจ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
 • การมีโรคของต่อมหมวกไต
 • การมีความผิดปกติของการทำงานของไต
 • มีโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือมีปัญหาผิดปกติของกระเพาะอาหาร
 • มีภาวะขาดน้ำ หรือท้องเสีย
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากท่านต้องรับการผ่าตัดหรือทันตกรรมขณะใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยาไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากเวลาปกติที่ท่านรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ โดยรับประทานยาพร้อมอาหารหรือนม
 • ถ้านึกได้ในเวลาเกิน 2 ชั่วโมงจากเวลาปกติที่ท่านรับประทานยา ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ อุจจาระเป็นสีดำหรือคล้ายยางมะตอย อุจจาระมีเลือดปน สับสน หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการชาหรือมีอาการเป็นเหน็บของมือหรือเท้า กลืนลำบาก มีอาการเจ็บเวลากลืน ท้องอืด ปวดท้อง เหนื่อยผิดปกติ ผิวหนังซีด เย็น อาเจียนรุนแรง

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ รู้สึกไม่สบายท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • เก็บยานี้ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา