ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Risperidone

[ ยาเม็ด ][ ยาน้ำสำหรับรับประทาน ]
ชื่อสามัญ  Risperidone

ชื่อการค้า  Risperdal quicklet 1 mg ริสเพอดาล ควิกเล็ท Risperdal quicklet 2 mg ริสเพอดาล ควิกเล็ท Risperdal (1 mg) ริสเพอดาล Risperdal (2 mg) Risperdal quicklet 0.5 mg Risperdal ( 1 mg) Risperdal ( 2 mg) Risperdal (1 mg.) Risperdal (2 mg.) Risperdal (3 mg.) ดูรายละเอียดชื่อทางการค้าอื่นๆ ]

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ 
 • รักษาอาการของโรคจิต (schizophrenia) ในผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่มีอายุมากกว่า 13 ปี รักษาอาการของโรคคุ้มคลั่ง (mania) หรืออาการอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder)ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี
 • นอกจากนี้ยังใช้รักษาโรคทางพฤติกรรมเช้น ก้าวร้าว ทำร้ายตัวเอง อารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในผู้ป่วยโรค autismในวัยรุ่นหรือเด็กอายุ 5-16 ปี

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทานโดยทั่วไปรับประทานวันละ1-2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน
 • รับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามหยุดรับประทานยาเองแม้ไม่มีอาการ
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะรับประทานยานี้เนื่องจากจะเพิ่มอาการง่วงซึม
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมขณะเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นยืน ดังนั้นจึงควรค่อยๆลุกขึ้นโดยวางเท้ากับพื้นซักระยะก่อนจึงค่อยลุกขึ้นยืน

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา risperidone หรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคพาร์กินสัน (Parkinsons disease) อาการกลืนลำบาก โรคมะเร้งเต้านม เจ็บหรือแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูงหรือต่ำผิดปกติ โรคหัวใจล้มเหลว การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง (stroke) อาการชัก โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคเบาหวาน หรือประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ยานี้อาจทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิได้ยากขึ้น แจ้งแพทย์หากต้องการออกกำลังกายอย่างหนัก หรือจะต้องเปลี่ยนอุณหภูมิที่อยู่อย่างฉับพลัน

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  
 • โดยทั่วไปยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย และไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาในมื้อต่อไปแต่หากรับประทานตามกำหนดเวลาให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ สับสน หิวหรือกระหายน้ำเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะบ่อย มีปัญหาในการทรงตัว กล้ามเนื้อตึง สั่นกระตุก ไข้ เหงื่อออกมาก การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าหรือร่างกายที่ควบคุมไม่ได้ หน้ามืด หมดสติ เดินช้า ผื่นคันหรือลมพิษ อาการปวดขององคชาติที่แข็งตัวยาวนานผิดปกติ

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องผูก อารมณ์ทางเพศเปลี่ยนแปลง นอนหลับยาก ง่วงซึม เวียนศีรษะ น้ำลายออกมาก น้ำหนักขึ้น

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ในภาชนะป้องกันแสง
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส โดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อน เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา