ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Thyroxine [sodium]

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Thyroxine [sodium]

ชื่อการค้า  Eltroxin Pondtroxin Thyrosit Thyrosit 50 mcg Thyroxine Eltroxin (tablets 100 mcg) T4. k.p. tablets ไทร็อคซิน

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ 
 • ยานี้ใช้รักษาอาการจากภาวะไฮโปไทรอยด์(Hypothyroid) ได้แก่ ไม่มีแรง หดหู่ ท้องผูก น้ำหนักเพิ่ม ผมร่วง ผิวแห้ง ผมแห้งหยาบ เป็นต้น
 • นอกจากนี้ยานี้ยังรักษาต่อมไทรอยด์โต (Goiter) และโรคคริตินิซึม (Critinism)
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในการลดความอ้วนในคนที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ปกติ อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฮอร์โมนไทรอยด์ร่วมกับยา แอมเฟตามีน (Amphetamine) เด็กซ์โตแอมเฟตามีน (Dextroamphetamine) เมทแอมฟิตามีน (Methamphetamine)

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยปกติให้รับประทานวันละ1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า ควรรับประทานตอนท้องว่างโดยรับประทานก่อนอาหาร 30 นาทีหรือรับประทานหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวัน

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยาเลโวไทรอกซีน(Levothyroxine) ไทรอยด์ฮอร์โมน โพวิโดนไอโอดีน (Povidone Iodine) ทาร์ทาร์ซีน(Tartarzine) แลกโตส แป้งข้าวโพด หรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • โรคเบาหวาน ไต ตับ เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน หัวใจ ความดันหิตสูง เจ็บหน้าอก(Angina) หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หัวใจวาย ต่อมพิทูอิตารี (Pituitary gland) ทำงานน้อยกว่าปกติ หรือต่อมอะดรีนอล (Adrenal gland) ทำงานน้อยกว่าปกติ
 • ภาวะระดับไทรอยด์ฮอร์โมนสูง
 • การผ่าตัดหรือทำฟัน
 • อยู่ในช่วงลดน้ำหนัก
 • หากมีการใช้ยานี้ร่วมกับ ยาลดกรด คอเลสไทรามีน(Cholestyramine) โคเลสติพอล (Colestipol) ยาหรืออาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก ไซเมทิโคน (Simethicone) ซูคาลเฟต (Sucralfate) แคเซียม คาร์บอเนต(Calcium carbonate) โซเดียมโพลี่สตรีน ซัลโฟเนต (Sodium polystrere sulfonate)ให้รับประทานก่อนหรือหลังรับประทานยาไทรอยด์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก เหงื่อออกมาก ทนความร้อนไม่ได้ ผื่นแดง คัน บวมบริเวณมือ เท้า ข้อเท้า น่อง กล้ามเนื้อสั่น

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ น้ำหนักลด ปวดศีรษะ ท้องเสีย นอนหลับยาก นอนไม่หลับ อยากอาหารเพิ่ม รอบเดือนเปลี่ยนแปลง ผมร่วงโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการรักษาเดือนแรก

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา