ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Depakine chrono 500 mg.

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Valproic acid

ชื่อการค้า  Depakine chrono 500 mg.

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ควบคุมหรือรักษาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก (epilepsy)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาภาวะ mania ในโรค Bipolar disorder
 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันโรคปวดศีรษะไมเกรน (migraine)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ควรรับประทานยาพร้อมอาหาร เนื่องจากยานี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้
 • กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด เคี้ยว
 • ห้ามรับประทานยานี้มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือบ่อยกว่าที่แพทย์สั่งให้ใช้
 • ไม่ควรหยุดใช้ยาเองทันที ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการหยุดใช้ยา
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ดังนั้นจึงไม่ควรลุกขึ้นยืนหรือนั่งลงอย่างรวดเร็ว
 • การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้ยานี้อาจทำให้มีอาการมึนงงหรือง่วงซึมมากขึ้น


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติการแพ้ยา valproic acid (valproate sodium, divalproex sodium) หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • การผ่าตัดและศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรมและการทำฟัน
 • การมีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต
 • การเป็นหรือเคยมีประวัติเป็นโรคเลือด (blood disorder) โรคที่เกี่ยวข้องกับสมองหรือสมองเสียหายถูกทำลาย ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ โรค Urea Cycle Disorder (UCD) การติดเชื้อ HIV, cytomegalovirus (CMV) ภาวะไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia) ภาวะการพัฒนาล่าช้า (mental retardation) ภาวะหมดสติเป็นเวลานาน (coma) อาการสับสน สูญเสียความสามารถในการคิดหรือเข้าใจ หงุดหงิด อาการเหนื่อยหรืออ่อนแรงอย่างมาก อาการอาเจียน
 • เคยมีประวัติหรือมีความคิด แผนการ หรือความพยายามที่จะฆ่าตัวตาย หรือเคยมีประวัติคนในครอบครัวฆ่าตัวตาย
 • เคยมีประวัติคนในครอบครัวเสียชีวิตหลังคลอดภายในระยะเวลา 1 เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุ

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ใบหน้า คอ ตา ริมฝีปาก ลิ้น มือ แขน น่อง ขา ข้อเท้า สายตาพร่า เห็นภาพซ้อน ดวงตาเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติหรือควบคุมไม่ได้ มีอาการชักบ่อยขึ้น นานขึ้น รุนแรงขึ้น หรือมีอาการชักที่แตกต่างไปจากเดิม คลื่นไส้ อาเจียน ผิวหนังบางลง ลอก บวมพอง แดง ซึ่งรวมถึงเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปาก ปวดท้องอย่างรุนแรงและหดเกร็งหรือเป็นตะคริว มีอาการสั่นที่มือหรือแขน มีเลือดออก มีรอยช้ำอย่างผิดปกติ หรือมีจุดรอยช้ำสีแดงบนผิวหนัง อ่อนเพลียหรือไม่มีแรงอย่างผิดปกติ อารมณ์เปลี่ยนแปลง มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรืออยากตาย สับสน ซึมเศร้า ตาหรือผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างผิดปกติ มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต หายใจหรือกลืนลำบาก ข้อไม่มีแรง

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องผูกหรือท้องเสีย ปวดศีรษะ ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น ผมร่วง หรือเส้นผมและขนเจริญอย่างผิดปกติ น้ำหนักเปลี่ยนแปลงไป น้ำหนักเพิ่มขึ้น

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนระหว่าง 15-25 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา