ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Avamigran อาวาไมเกรน

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Caffeine , Ergotamine [tartrate]

ชื่อการค้า  Avamigran อาวาไมเกรน

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการของโรคไมเกรน (migraine) และอาการปวดหัว (cluster headaches)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้เมื่อมีอาการปวด หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เมื่อเริ่มมีอาการหรือสัญญาณบอกเหตุของโรคไมเกรน ให้รับประทานยานี้ 2 เม็ด และควรนอนหรือพักผ่อนในห้องที่เงียบและมืดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากอาการปวดยังไม่ดีขึ้นภายใน 30 นาที ให้รับประทานยานี้อีก 1-2 เม็ด และหากยังมีอาการปวด สามารถรับประทานยานี้ได้ครั้งละ 1-2 เม็ดทุกๆ 30 นาทีจนกว่าจะหายปวด แต่ห้ามรับประทานยานี้รวมทั้งหมดมากกว่า 6 เม็ด หากรับประทานยานี้ไปแล้ว 6 เม็ดแต่ยังมีอาการปวดอยู่ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
 • ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 2 เม็ดต่อครั้ง
 • ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 6 เม็ดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือมากกว่า 10 เม็ดภายในหนึ่งสัปดาห์
 • ห้ามรับประทานยานี้มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือบ่อยกว่าที่แพทย์สั่งให้ใช้
 • หากใช้ยานี้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน เมื่อหยุดใช้ยาทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถ้ามีอาการนานเกิน 2-3 วัน
 • ควรจำกัดการดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีคาเฟอีนระหว่างการใช้ยานี้
 • ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยานี้ร่วมกับการรับประทานผลไม้หรือน้ำผลไม้จำพวกส้ม


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติการแพ้ยา caffeine, ergotamine หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร เนื่องจากยานี้อาจทำให้เกิดการแท้งหรือเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้
 • การมีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต
 • การเป็นหรือเคยมีประวัติเป็นโรค coronary artery disease โรคหัวใจหรือหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง อาการเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ภาวะการติดเชื้ออย่างรุนแรง

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการปวดเท่านั้น หากรับประทานยาไปครั้งหนึ่งแล้วอาการปวดลดลงหรือหายไป ก็ไม่ต้องรับประทานยาครั้งต่อไป (การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย) แต่หากยังมีอาการปวดอยู่ สามารถรับประทานยานี้ครั้งละ 1-2 เม็ดได้ทุก 30 นาที และไม่ควรเพิ่มขนาดการใช้ยาเองในครั้งต่อไป

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น มือ ข้อเท้า เท้า มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เจ็บหรือแน่นหน้าอก มือหรือเท้าเย็น สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือช้าอย่างผิดปกติ ใจสั่น กล้ามเนื้อขาหรือแขนเจ็บ หรือหดเกร็งเป็นตะคริว ชัก ปวดท้อง มีอาการชา ไร้ความรู้สึก หรือแผดร้อนที่มือ เท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หรือขาอ่อนแรง เวียนศีรษะ มึนงง มือและเท้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหรือไม่สบายท้อง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 15-30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • เก็บยานี้ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา