ยากับคุณ สืบค้นไว อุ่นใจเมื่อใช้ยา


       
ร่วมสนับสนุน YaAndYou เพื่อประชาชน Yaandyou on the App Store - iTunes - Apple Yaandyou on the Google Play - Android QR Ya&You
สมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Ya&Kids My Yaandyou on the App Store - iTunes - Apple My Yaandyou on the Google Play - Android www.ตู้ยาโรงเรียน.com
       
  • รอบรู้เรื่องยา

    รอบรู้เรื่องยา

    การเก็บยาและคุณภาพยา
    ยาตามกลุ่มโรคและอาการ
    ยาสมุนไพร

    อ่านทั้งหมด

  • รอบรู้เรื่องโรค

    รอบรู้เรื่องโรค

    ความดันโลหิตสูง
    ภูมิแพ้ หอบหืด
    สิว ฝ้า โรคผิวหนัง

    อ่านทั้งหมด

  • รอบรู้สุขภาพ

    รอบรู้สุขภาพ

    บทความโภชนาการ



    อ่านทั้งหมด

  • ห้องมัลติมีเดีย

    ห้องมัลติมีเดีย

    ห้องรอบรู้เรื่องยา
    ห้องรอบรู้เรื่องโรค
    สุขภาพตามเพศและวัย

    อ่านทั้งหมด

  • แผนที่ร้านยา

    แผนที่ร้านยา

    สืบค้นตำแหน่งร้านยา
    ร้านขายยาประเภท ขย.1


    อ่านทั้งหมด

  • แนะนำองค์กร

  • พื้นที่เผยแพร่สินค้าและบริการ

  • nectec
  • phared
  • ติดต่อขอบริการ้
  • ติดต่อขอบริการ