ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Chloroquine [diphosphate]

[ ยาเม็ด ][ ยาฉีด ]
ชื่อสามัญ  Chloroquine [diphosphate]

ชื่อการค้า  Malacin

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรีย และ โรคติดเชื้ออะมีบา (amebiasis) อาจใช้เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบ และโรค systemic และ discoid lupus erythematosus, โรคหนังแข็ง, pemphigus, โรคไลเคนแพลนัส, โรคกล้ามเนื้ออักเสบหลายมัด, โรค sarcoidisis และ porphyria cutanea tarda
 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคมาลาเรีย

  วิธีใช้ยา 
 • การใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคมาลาเรียในผู้ใหญ่ รับประทาน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยรับประทานในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์ รับประทานยาก่อนเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย 2 สัปดาห์ และรับประทานต่อเนื่องอีก 8 สัปดาห์ หลังกลับจากพื้นที่นั้น
 • การใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ใหญ่ รับประทาน 1 ครั้งในขนาดยาที่แพทย์สั่ง หลังจากนั้น 6 ถึง 8 ชั่วโมงรับประทานอีกครั้งในขนาดยาครึ่งหนึ่งของครั้งแรก จากนั้น รับประทานวันละ 1 ครั้งต่อเนื่องไปอีก 2 วัน
 • การใช้ยาเพื่อรักษาและป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียในทารกและเด็กเล็ก ให้รับประทานตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • การใช้ยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้ออะมีบา รับประทาน 1 ครั้งในขนาดยาที่แพทย์สั่ง เป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นรับประทานยาในขนาดครึ่งหนึ่งของครั้งแรกทุกวัน เป็นเวลา 2 ถึง 3 สัปดาห์
 • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้แล้วอาจมีอาการง่วงซึม ไม่ควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
 • รับประทานยานี้แล้วอาจทำให้เลือดหยุดไหลช้าลง ควรระมัดระวังไม่ให้มีเลือดออก เช่น มีดบาด หรือ การแปรงฟันแรงๆ เป็นต้น
 • ไม่ควรรับประทานพร้อมกับยาลดกรด

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยา chloroquine diphosphate, chloroquine hydrochloride, hydroxychloroquine หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • หากเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ โรค G6PD โรคเกี่ยวกับการได้ยิน โรคporphyria โรคเกี่ยวกับระบบเลือด โรคสะเก็ดเงิน ภาวะการมองเห็นผิดปกติ หัวเข่าและข้อเท้าอ่อนแรง ชัก โรคเกี่ยวกับฟัน โรคเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาท โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • การดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
 • หากเป็นหรือเคยมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นขณะรับประทานยาchloroquine phosphate, chloroquine hydrochloride หรือ hydroxychloroquine
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ผื่นคันที่ผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม มีการเปลี่ยนแปลงการมองเห็น ประสาทหลอน หรือได้ยินเสียงในหู หน้ามืด เป็นลม เป็นไข หรือติดเชื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื้อตัวชา หรือรู้สึกเหมือนมีของแหลมทิ่ม ชัก เลือดออกง่าย หรือฟกช้ำง่ายกว่าปกติ อ่อนเพลียผิดปกติ

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ผิวซีด ผมซีด เล็บเ หรือผิวหนังป็นสีม่วง ท้องเสีย ผมร่วม ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งท้อง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ในภาชนะป้องกันแสงได้ เช่นขวดหรือซองสีชา
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา