ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Actos (pioglitazone) 30 mg tablets

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Pioglitazone hydrochloride

ชื่อการค้า  Actos (pioglitazone) 30 mg tablets

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  วิธีใช้ยา 
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ โดยรับประทานให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน โดยปกติรับประทานวันละ 1 ครั้ง ตามขนาดที่แพทย์สั่ง
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยาไพโอกลิตาโซน (pioglitazone) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง โดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้ ยาลดระดับไขมันในเลือด ยาคุมกำเนิด ยาคลายกังวล ยารักษาโรคหอบหืด ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาต้านเชื้อรา ยาต้านวัณโรค
 • การใช้วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด มีการบวมของแขน มือ เท้าข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง โรคหัวใจใดๆ ระดับโคเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เจ็บหน้าอก หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • มีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร (ห้ามรับประทานยานี้ขณะให้นมบุตร)
 • ถ้าต้องได้รับการผ่าตัด หรือ การทันตกรรม ควรบอกแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าท่านกำลังรับประทานยาไพโอกลิตาโซน (pioglitazone) อยู่
 • หากท่านมีสภาวะดังต่อนี้ขณะกำลังรับประทานยาไพโอกลิตาโซน (pioglitazone) ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ได้แก่ มีภาวะติดเชื้อ มีไข้ มีการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บใดๆ

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ในวันถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาของวันนั้นเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ กระวนกระวาย สับสน ไม่มีสมาธิ สายตาพร่ามัว หรือสูญเสียการมองเห็น หายใจไม่สะดวก หายใจเร็ว เวลานอนต้องใช้หมอนหนุนสูง จึงจะหายใจสะดวกขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไอแห้งไม่มีเสมหะเป็นประจำ มือ ขา หรือเท้าบวม หัวใจเต้นช้า ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ ตัวซีด เย็น สั่น ปวดกล้ามเนื้อ ท้องเสีย เหนื่อยมากผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เมื่อใช้ร่วมกับยาเบาหวานตัวอื่น อาจเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ได้แก่ กระสับกระส่าย สับสน ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทีทันใด รู้สึกหิว ซีด คลื่นไส้ เหนื่อยล้า เหงื่อออก ปวดศีรษะ ใจสั่น ปากชา เสียวแปลบที่บริเวณปลายนิ้ว ตัวสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง มองภาพไม่ชัด รู้สึกหนาว หาวบ่อย หัวใจเต้นเร็ว หายใจตื้น วิงเวียน หมดสติ หรือมีอาการชัก ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำเมื่อใช้ร่วมกับยาเบาหวานตัวอื่น แก้ไขเบื้องต้นโดยรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เช่น ลูกอม น้ำผลไม้

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปวดศีรษะ น้ำหนักเพิ่มขึ้น อาการคล้ายเป็นหวัด ปวดฟันหรือเจ็บในปาก เจ็บคอ

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา