ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Chlorpromazine tablets (100 mg)

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Chlorpromazine [hydrochloride]

ชื่อการค้า  Chlorpromazine tablets (100 mg)

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • รักษาอาการทางจิตเภท เช่น อาการประสาทหลอน อาการก้าวร้าว(hostility)
 • อาการหลงผิด (delusion)
 • ป้องกันและรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียน
 • รักษาภาวะพฤติกรรมผิดปกติในเด็ก
 • รักษาอาการสะอึกอย่างรุนแรง
 • รักษาโรคพอร์ไฟเรีย (porphyria)
 • ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคบาดทะยัก
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง
 • สำหรับป้องกันและรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียน รับประทานทุก4-6 ชั่วโมง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาเอง ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • ยานี้ทำให้ผิวหนังมีความไวต่อแสงแดด จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง โดยการสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดดได้ สวมหมวก แว่นตากันแดด ทาครีมกันแดด
 • ยานี้ใช้รับประทานเฉพาะบุคคล ไม่ควรให้ผู้อื่นรับประทานด้วย แม้จะมีอาการใกล้เคียงกับผู้ป่วยก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • ยานี้อาจทำให้การตอบสนองของร่างกายต่อความร้อนหรือความเย็นลดลง ดังนั้นไม่ควรอยู่ในที่ร้อนหรือเย็นจัด สวมเสื้อผ้าที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเมื่อต้องสัมผัสอากาศเย็น
 • ยานี้อาจทำให้ปากแห้งได้ ดังนั้นควรดื่มน้ำมากๆหรือเคี้ยวหมากฝรั่งในระหว่างวัน


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา chlorpromazine หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ภาวะการไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน
 • มีหรือเคยมีโรคตับ โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคต้อหิน ภาวะช็อค ภาวะต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะลำบาก โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคลมชัก
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • การใช้ยาในเด็กจะต้องมีการปรึกษากุมารแพทย์ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ และโดยทั่วไปยานี้ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ สีผิวเปลี่ยนไป จากสีเหลือง-น้ำตาล กลายเป็นสีม่วง-เขียว มีผื่น กล้ามเนื้อขากรรไกร คอ หรือหลังเป็นตะคริว ก ควบคุมการเคลื่อนไหวลิ้นไม่ได้ (fine worm-like tongue movement) การเคลื่อนไหวของใบหน้า ปาก ขากรรไกร เป็นจังหวะ พูดช้าหรือพูดลำบาก กลืนลำบาก การเดินลากเท้า (shuffling walk) เต้านมขยายขึ้นทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ในผู้หญิงมีการหลั่งน้ำนม การมองเห็นเปลี่ยน เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ กระสับกระส่าย ความคิดสับสน ปัสสาวะมีสีเข้มขึ้น ไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ อ่อนเพลียผิดปกติ ปวดท้อง ชัก มีเลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ ตาเหลืองหรือตัวเหลือง ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น ปาก แขน ขา

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ง่วงซึม ปากแห้ง ปวดศีรษะ มีปัญหาในการหลับ

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา