ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Clobet cream

[ ครีม ]
ชื่อสามัญ  Clobetasol [propionate]

ชื่อการค้า  Clobet cream

รูปแบบยา  ครีม

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้เป็นยาทาใช้สำหรับรักษาอาการทางผิวหนัง ได้แก่ คัน แดง แห้งเป็นสะเก็ด บวม อักเสบ

  วิธีใช้ยา 
 • ใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง โดยทายาบนผิวหนังบริเวณที่มีการติดเชื้อและบริเวณโดยรอบ และถูเบาๆ เพื่อให้ยาดูดซึม
 • เป็นยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าระยะเวลาที่ระบุ เนื่องจากอาจเพิ่มโอกาสการเกิดผลข้างเคียง และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ไม่ควรปิดบริเวณที่ทายาด้วยผ้าพันแผล นอกจากเป็นคำสั่งแพทย์
 • หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในเด็ก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
 • ไม่ควรทาผลิตภัณฑ์อื่นในบริเวณที่ทายา โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • ไม่ควรทายาเป็นบริเวณกว้าง และหลีกเลี่ยงการทายาบริเวณดวงตา
 • ล้างมือก่อนและหลังทายาทุกครั้ง
 • ไม่ควรใช้ยาในหลอดเดียวกันร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหลังใช้ยาไป 1 สัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยา clobetasol สเตียรอยด์ หรือยาอื่นๆ การแพ้อาหาร, สารแต่งสี หรือวัตถุกันเสีย
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องสำอางอื่นๆ ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต
 • มีบาดแผลที่ผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง
 • การติดเชื้อซึ่งยังรักษาไม่หาย อาทิ หัด วัณโรค เริม หรืออีสุกอีใส
 • ถ้ากำลังจะเข้ารับการผ่าตัดให้แจ้งแพทย์ด้วยว่าใช้ Clobetasol ชนิดครีมอยู่
 • ผิวหนังบาง
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • ให้ทายาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการทายาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปทายาครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ มีอาการแพ้ ผื่นคัน บวม แสบร้อนอย่างรุนแรง และคันอย่างต่อเนื่อง ผิวบาง ช้ำง่าย การมองเห็นเปลี่ยนแปลง แผลหายยากกว่าปกติ ตุ่มแดง มีหนอง และเจ็บ บนผิวหนังหรือรูขุมขน

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คัน ระคายเคืองผิวหนัง ผิวแดง เป็นสะเก็ด

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยให้อยู่ในที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส
 • เก็บในภาชนะป้องกันแสง
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา