พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Seaclonac

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ :  Diclofenac [sodium]

ชื่อการค้า :  Seaclonac

รูปแบบยา :  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ เช่น ไขข้อกระดูกอักเสบ (osteoarthritis) ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และ ไขข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (ankylosing spondylitis)
 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
 • ยานี้อาจใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุอื่น

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาพร้อมดื่มน้ำตามหนึ่งแก้ว ควรรับประทานยาหลังอาหารทันที เพื่อลดอาการไม่สบายท้องที่อาจเกิดจากยา และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • การแพ้ยาไดโคลฟิแนค (diclofenac) แอสไพริน (aspirin) กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • ทำศัลยกรรมปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary bypass graft surgery) ภายใน 2 อาทิตย์ก่อนใช้ยา
 • ภาวะแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcer)
 • โรคเบาหวาน
 • สูบบุหรี่
 • โรคหัวใจ หรือภาวะที่ระบบไหลเวียนโลหิตมีความผิดปกติ
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 3 แก้วต่อวัน
 • โรคในช่องปาก (dental disease)
 • ภาวะหอบหืด โดยเฉพาะหอบหืดที่เกิดจากยาแอสไพริน (aspirin)
 • ภาวะ porphyria
 • มีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต
 • ภาวะที่เลือดไหลง่ายกว่าปกติ หรือใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants)
 • ภาวะติ่งเนื้อที่โพรงจมูก (nasal polyps)
 • ภาวะแผลในกระเพาะอาหาร
 • เคยมีประวัติการบวมที่มือ แขน น่อง เท้า หรือข้อเท้า
 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (ulcerative colitis)
 • ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง (systemic lupus erythematous)
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ผ่าตัดหรือทันตแพทย์ทราบก่อนว่าท่านใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ 1177Seaclonact47