พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Dicloxacillin 250 mg. ไดคล็อกซ่าซิลลิน-250 มก.

[ แคปซูล ]
ชื่อสามัญ :  Dicloxacillin [sodium]

ชื่อการค้า :  Dicloxacillin 250 mg. ไดคล็อกซ่าซิลลิน-250 มก.

รูปแบบยา :  แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อที่กระดูก หู ผิวหนัง และระบบทางเดินปัสสาวะ

  วิธีใช้ยา : 
 • รับประทานยานี้ขณะท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร วันละ 4 ครั้ง
 • รับประทานยาติดต่อกันจนหมด
 • ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • การแพ้ยา dicloxacillin, penicillin หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากเป็นหรือเคยเป็นโรคไต โรคตับ โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคเกี่ยวกับระบบเลือด โรคลำไส้อักเสบ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หรือ ไข้ละอองฟาง
 • ควรแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ให้ทราบก่อนได้รับการผ่าตัดหรือทำฟัน

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ 1180DICLOXACILLIN 250 MG. ไดคล็อกซ่าซิลลิน-250 มก.t13