พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Caryopin

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ :  Aluminium [hydroxide] , magnesium [hydroxide] , simethicone

ชื่อการค้า :  Caryopin

รูปแบบยา :  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้เป็นยาลดกรดและขับลม ใช้เพื่อบรรเทาอาการแสบท้องกลางอก ท้องอืด แน่นท้อง หรืออาหารไม่ย่อย

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทานโดยทั่วไปรับประทานหลังอาหารและก่อนนอน โดยให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • มีหรือเคยมีประวัติโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร
 • จำกัดอาหารเค็ม
 • การแพ้ยา aluminum hydroxide ยา magnesium hydroxide หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีหรือเคยมีประวัติโรคตับหรือโรคไต
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ 134-2328-3496CARYOPINt47