พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Probufen 400

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ :  Ibuprofen

ชื่อการค้า :  Probufen 400

รูปแบบยา :  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้ใช้สำหรับแก้ปวด แก้ไข้ ปวดศีรษะไมเกรน ข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน ให้รับประทานยาตามที่ระบุไว้ในฉลาก
 • ควรรับประทานยานี้หลังอาหารทันทีหรือดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 • หลังจากรับประทานยาแล้ว ไม่ควรอยู่ในท่านอนราบในช่วง 10-20 นาที เนื่องจากยาอาจระคายเคืองหลอดอาหารได้

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • หอบหืด
 • สูบบุหรี่
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
 • มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันสูงเป็นโรคตับโรคไต
 • เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือกระเพาะทะลุ
 • แพ้ยา Ibuprofen Aspirin และ NSAIDS ตัวอื่น
 • ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์หรือไห้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมใช้ยา ให้ใช้ยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ 1958Probufen 400t47