พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Femara 2.5 mg

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ :  Letrozole

ชื่อการค้า :  Femara 2.5 mg

รูปแบบยา :  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • รักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแรกและระยะลุกลามในหญิงวัยหมดประจำเดือน ที่มีการตรวจพบว่าเซลล์มะเร็งมีตัวรับฮอร์โมนเพศหญิง
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหาร วันละ 1 ครั้ง ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน  ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • ประวัติแพ้ยา letrozole หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • แม้ว่ายานี้จะใช้ในหญิงวัยหมดประจำเดือน อย่างไรก็ตามไม่ควรวางแผนจะมีบุตรระหว่างได้รับยานี้หรือระยะหนึ่งหลังจากหยุดใช้ยา (สอบถามแพทย์ถึงรายละเอียด) ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เนื่องจากยานี้เป็นอันตรายกับทารกในครรรภ์  หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรแจ้งแพทย์ก่อนจะเริ่มใช้ยานี้ 
 • มีหรือเคยมี โรคไขมันคลอเรสเตอรอลสูง กระดูกพรุน โรคตับ

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลย โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ โดยไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการทิ้งยาที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม 2215FEMARA 2.5 MGt47