พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Femara 2.5 mg

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ :  Letrozole

ชื่อการค้า :  Femara 2.5 mg

รูปแบบยา :  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน
 • โดยทั่วไปรับประทานยานี้วันละ 1 ครั้ง
 • สามารถรับประทานยานี้ได้ทั้งในขณะท้องว่างหรือรับประทานพร้อมอาหาร
 • ยานี้ทำให้เกิดอาการง่วงซึม ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานกับเครื่องจักรกลเมื่อใช้ยานี้
 • ควรรับประทานยานี้ในเวลาเดียวกันของทุกวัน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ท่านอาจจำเป็นต้องรับประทานยาเลโทรโซลเป็นเวลานานหลายปี แม้ว่าท่านจะรู้สึกว่าอาการของโรคดีขึ้นแล้ว ห้ามหยุดรับประทานยาเองโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ผู้ทำการรักษา

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • การแพ้ยาเลโทรโซล (letrozole) ยาเคมีบำบัดใดๆ หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง โดยเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจน (เช่น ฮอร์โมนทดแทนต่างๆ ยาคุมกำเนิดทุกรูปแบบที่ท่านใช้อยู่) ยาทาม็อกซิเฟน (tamoxifen) ยาแรล็อกซิฟีน (raloxifene)
 • การใช้วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การมีหรือเคยมีโรคหรือภาวะต่างๆ ดังนี้ มีความผิดปกติของการทำงานของตับ มีโรคกระดูกพรุน
 • แม้ว่ายาเลโทรโซล (letrozole) จะมีข้อบ่งใช้เฉพาะเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน อย่างไรก็ตามการใช้ยาเลโทรโซล (letrozole) ในหญิงตั้งครรภ์อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นหากท่านเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้เช่นกัน

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ในวันเดียวกัน แต่ถ้านึกได้ในวันถัดไปให้ข้ามไปรับประทานยาของวันที่นึกได้ตามปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • ห้ามรับประทานยามากกว่าขนาดที่กำหนดในแต่ละวัน

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง อยู่ในที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ 2215FEMARA 2.5 MGt47